Забравена парола

гл.ас. д-р Веселин Петров Владев

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Vladev VP, MM Todorova, V Slavchev, SI Bozhkov, E Belina, , P Radusheva, A new basic structure suitable for a fully integrated all-fiber-optic stimulated emission dye source, J. Phys.: Conf. Ser., 1859 (012059), 2021, ISSN 17426588, 1 - 6
Статия Milev MN, St Minkova, E Pisanova, Kr Nikolova, VP Vladev, Mathematical modeling of Bulgarian wines by using parameters of the applied photonics, AIP Conference Proceedings, 2172, 2019, ISSN 9780735419193, 100003-1 - 100003-6
Статия St Minkova, N Hristova-Avakumova, VP Vladev, G Gencheva, V Hadjimitova, Kr Nikolova, T Trifonov, T Eftimov, Optical methods for tracing the kinetic changes of red wines during technological processes, Bul. Chem. Comm., 51 (Issue A), 2019, ISSN 08619808, 295 - 298
Статия St Minkova, MN Milev, Kr Nikolova, Ir Ivanova, N Hristova-Avakumuva, V Hadjimitova, MD Kakalova, VP Vladev, Comparative analysis of red wines on the base of optical and chemical characteristics by statistical methods, J. Phys.: Conf. Ser., 1186 (012019), 2019, ISSN 17426588, 1 - 6
Статия St Minkova, VP Vladev, N Hristova-Aqakumova, RN Gabrova, Kr Nikolova, T Eftimov, V Hadjimitova, Comparative study of the characteristics of red Bulgarian and French wines using applied photonics methods, Proc. SPIE, 11047, 2019, ISSN 9781510627680, 110470O-1 - 110470O-6
Статия Д Христозов, ИЙ Влаева, ВП Владев, Пикнометър за определяне плътността на твърди тела, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, XVIII, 2018, ISSN 1311-9192, 25 - 28
Статия Vladev VP, Broad-band fluorescent all-fiber sources compatible with conventional and microstructured optical fibers, Научни трудове на УХТ - Пловдив, 64 (1), 2017, ISSN 1314-7102, 180 - 188
Статия S Kabaivanov, M Milev, D Koleva-Petkova, VP Vladev, Efficient Option Valuation of Single and Double Barrier Options, AIP Conference Proceedings (1910), 2017, ISSN 978-0-7354-1602-4, 020002-1 - 020002-9
Статия T Dimitrova, VP Vladev, G Ivanov, Classroom demonstrations of some polarization phenomena in nature, Научни трудове на СУБ - Пловдив, XV, 2017, ISSN 1311-9419, 197 - 200
Статия Vladev VP, T Eftimov, S Nedev, Excitation efficiency of a side-pumped fiberized fluorescent dye microcapillary, Optical Fiber Technology, 28, 2016, ISSN 1068-5200, 28 - 37
Статия Vladev VP, T Eftimov, W Bock, Broad-band fluorescent all-fiber source based on microstructured optical fibers, Photonics Letters of Poland, 7 (2), 2015, ISSN 2080-2242, 41 - 43
Статия Vladev VP, T Eftimov, W Bock, Fluorescent all-fiber light source based on micro-capillaries and on microstructured optical fibers terminated with a microbulb, Optics Communications, 356, 2015, ISSN 0030-4018, 34 - 40
Статия Владев ВП, Т Ефтимов, Микрокапиляра с флуоресциращо багрило на основата на възходящи едностранно-скосени оптични влакна, Научни трудове на СУБ - Пловдив, XVI, 2014, ISSN 1311-9192, 73 - 78
Статия Владев ВП, Т Ефтимов, В Бок, Флуоресцираща микрокапиляра съвместима с влакна с фотонни кристали и кухи оптични влакна, Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, 38 (4), 2013, ISSN 0861-0029, 67 - 73
Статия Владев ВП, Т Ефтимов, Пренастройваема овлакнена флуоресцентно-багрилна микротръбичка, Научни трудове на СУБ - Пловдив, XVI, 2013, ISSN 1311-9192, 280 - 285
Статия Vladev VP, T Eftimov, Fiberized fluorescent dye microtubes, Proceedings of SPIE, 8770, 2013, ISSN 9780819495686, 87700V-1 - 87700V-7
Статия Владев ВП, Т Ефтимов, Флуоресцентни багрилни разтвори, възбуждани чрез импулсни светоизлъчвателни диоди, Научни трудове на СУБ - Пловдив, XV, 2013, ISSN 1311-9192, 68 - 71
Статия Владев ВП, Т Ефтимов, Импулсно модулирани светоизлъчвателни диоди, Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски“, 37 (4), 2012, ISSN 0861-0029, 19 - 24

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив