Забравена парола

гл.ас. д-р Сийка Димитрова Кодинова

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Dushkova MA, SD Kodinova, ZR Denkova, VB Yanakieva, ND Menkov, Physicochemical, microbiological, and sensory characteristics of probiotic Bulgarian yoghurts obtained by ultrafiltration of goat's milk, Zeitschrift fur Naturforschung - Section C Journal of Biosciences, 76 (11), 2021, ISSN 1865-7109, 481 - 489
Статия Kodinova SD, MA Dushkova, Investigation of the flux, selectivity and concentration factor during ultrafiltration of goat’s milk, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 27 (2), 2021, ISSN 1310-0351 - print; 2534-983X - online, 403 - 409
Статия Kodinova SD, MA Dushkova, Effect of volume reduction ratio on the concentration and retention factors during ultrafiltration of goat's milk, Food Science and Applied Biotechnology, 4 (1), 2021, ISSN e-ISSN: 2603-3380, 86 - 91
Доклад Kodinova SD, MA Dushkova, Optimization of energy demand during ultrafiltration of cow's milk with different membranes, E3S Web of Conferences, 207 (01017), 2020, ISSN 2267-1242
Доклад Dushkova MA, SD Kodinova, Reduction of energy demand during ultrafiltration of goat's milk, E3S Web of Conferences, 207 (01016), 2020, ISSN 2267-1242
Статия Dushkova MA, SD Kodinova, VB Yanakieva, ZR Denkova, Microbiological, physicochemical and organoleptic characteristics of probiotic Bulgarian yoghurts obtained by an ultrafiltered whole cow’s milk, Journal of Bioscience and Biotechnology, 8 (2), 2019, ISSN 1314-6246, 81 - 90
Статия Kodinova SD, MA Dushkova, MP Miteva-Petrova, ZR Denkova, SP Petrov, ZR Denkova, Production of probiotic Bulgarian yoghurts obtained from an ultrafiltered cow’s milk, Irish Journal of Agricultural and Food Research, 59 (1), 2020, ISSN 2009-9029, 1 - 11
Доклад Dushkova MA, SD Kodinova, GTS Angelov, Effect of the working pressure on the flux during ultrafiltration of goat's milk, Scientific Works of University of Food Technology, 66 (1), 2019, ISSN 2535-1311, 120 - 125
Статия Кодинова СД, МА Душкова, Изследване на относителната производителност при ултрафилтрация на козе мляко, Хранително-вкусова промишленост, 8, 2019, ISSN 1311-0179, 32 - 35
Доклад Kodinova SD, MA Dushkova, MP Miteva-Petrova, SP Petrov, ND Menkov, KT Dinkov, Effect of working temperature on the flux during ultrafiltration of whey from Kashkaval, Scientific Works of University of Food Technology, 65 (1), 2018, ISSN 2535-1311, 232 - 237
Статия Dushkova MA, SD Kozludzhova, KT Dinkov, MP Miteva-Petrova, SP Petrov, ND Menkov, Investigation of process characteristics during diafiltration of ultrafiltration whey from Kashkaval production, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 23 (2), 2017, ISSN 1310-0351, 325 - 329
Статия Кънева МП, ИИ Игнатов, СД Козлуджова, ГА Костов, Характеристика на бутилираните води в България. Част 1. Минерализация на водите, Хранително-вкусова промишленост, 11-12, 2012, ISSN 1311-0179, 46 - 49
Статия Кънева МП, ИИ Игнатов, СД Козлуджова, Характеристика на бутилираните води в Българияр Част 2. Съдържание на катиони и аниони, Хранително-вкусова промешленост, 1, 2013, ISSN 1311-0179, 43 - 48
Доклад Denkova ZR, VB Yanakieva, RS Denkova-Kostova, IN Dobrev, SD Kozludzhova, Examining the possibilities for application of pea milk in obtaining fermented probiotic foods, Scientific works of University of Russe, 52 (10.2), 2013, ISSN 2603-4123, 31 - 35
Статия Denkova ZR, IN Dobrev, RS Denkova-Kostova, VB Yanakieva, SD Kozludzhova, Pea probiotic foods and beverages during storage, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 3, 2014, ISSN 1314-7773, 69 - 73
Статия Toshkov NG, ND Delchev, SD Kozludzhova, Sorption characteristics of pectin isolated from Jerusalem artichoke tubers (Helianthustuberosus), Ukrainian Food Journal, 3 (2), 2014, ISSN 2304-974X, 185 - 192
Статия Козлуджова СД, МА Душкова, КТ Динков, МП Митева-Петрова, Изследване на относителната производителност на ултрафилтрационни мембрани в зависимост от работното налягане и обработваната течност, Хранително-вкусова промишленост, 5, 2015, ISSN 1311-0179, 25 - 29
Статия Kozludzhova SD, BG Goranov, VB Yanakieva, MA Dushkova, MA Dushkova, KT Dinkov, Probiotic yoghurts from ultrafiltered concentrated milk, Acta Universitatis Cibiniensis Series: E Food Technology, XIX (2), 2015, ISSN 2344-150X, 51 - 63
Статия Dushkova MA, SD Kozludzhova, KT Dinkov, MP Miteva-Petrova, SP Petrov, Multi-factorial mathematical model for the flux during ultrafiltration of cow's milk, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22 (3), 2016, ISSN 2534-983X, 492 - 496
Статия Козлуджова СД, МА Душкова, КТ Динков, МП Митева-Петрова, СП Петров, Изследване на относителната производителност при ултрафилтрация на суроватка от Кашкавал, Хранително-вкусова промишленост, 2, 2017, ISSN 1311-0179, 33 - 36

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив