Забравена парола

Юлия Попова

Вид Заглавие WebSci Scopus
Доклад Попова Ю, Т Великова, ЗА МЯСТОТО НА РЕЧЕВИТЕ СИТУАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК НА СТУДЕНТИ ОТ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ НА ВУЗ, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, LXII, 2015, 933 - 935
Доклад Великова Т, Ю Попова, EЗИКОВИ ЗАЕМКИ И ДУМИ ОТ ЧУЖД ПРОИЗХОД В СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НЕМСКИ ЕЗИК В СФЕРАТА НА КУЛИНАРИЯТА И КУЛИНАРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, LXII, 2015, 930 - 932
Доклад Попова Ю, ЗА ПРОИЗХОДА, ЗНАЧЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА НА НЯКОИ РУСКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ, СВЪРЗАНИ С ХРАНА, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПO ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, LXI, 2014, 978 - 980

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив