Забравена парола

проф. д-р Йорданка Николова Алексиева

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Sanches-Silva A., P. Finglas, L. F. D'Antuono, A. Trichopoulou, E. Vasilopoulou, I. Alexieva, N. Boyko, C. Costea, G. Dubtsov, K. Fedosova, O. Hayran, Z. Kilasonia, H. S. Costa, T. G. Albuquerque, Carotenoids of Traditional Foods from Black Sea Area Countries and their relation with Immune Response, Proceedings of The Nutrition Society, 72 (OCE1), 2013
Статия Ineson E., St.Rhoden, V.Nita, I. Alexieva, Seeking excellent recruits for hotel management training: an intercultural comparative study, Journal оf Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 23 (2), 2011, 5 - 13
Статия Ineson E., St.Rhoden, I. Alexieva, Success in hotel management: Implications for M-level course design in Bulgaria, Journal оf Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 10 (2), 2011, 30 - 49
Статия Albuquerque T., S. Helena, A. Costa, M. Sanches-Silva, A.Santos, F. Trichopoulou, L. F. D'Antuono, I. Alexieva, N. Boyko, C. Costea, K. Fedosova, D. Karpenko, Z. Kilasonia, B. Kocaoglu, Paul Finglas, Traditional foods from the Black Sea region as a potential source of minerals, Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (14), 2013, ISSN 1097-0010, 3535 - 3544
Статия Costa H. S, T. G. Albuquerque, A. Sanches-Silva, E. Vasilopoulou, A. Trichopoulou, L. F. D'Antuono, I. Alexieva, N. Boyko, C. Costea, K. Fedosova, O. Hayran, D. Karpenko, Z. Kilasonia, P. Finglas, New nutritional composition data on selected traditional foods consumed in Black Sea Area countries, Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (14), 2013, ISSN 1097-0010, 3524 - 3534
Статия Dilis V., E. Vasilopoulou, I. Alexieva, N. Boyko, A.Bondrea, S. Fedosov, O. Hayran, M. Jorjadze, D. Karpenko, H. S Costa, P. Finglas, A. Trichopoulou, Definition and documentation of traditional foods of the Black Sea Area Countries: potential nutrition claims., Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (14), 2013, ISSN 1097-0010, 3473 - 3477
Статия Giambanelli E., F. Ferioli, B. Kocaoglu, M. Jorjadze, I. Alexieva, N. Darbinyane, L Filippo D’Antuono, A comparative study of bioactive compounds in primitive wheat populations from Italy, Turkey, Georgia, Bulgaria and Armenia, Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (14), 2013, ISSN 1097-0010, 3490 - 3501
Статия Sanches-Silva A., T. G Albuquerque, P. Finglas, T. Ribeiro, A. Valente, E. Vasilopoulou, A. Trichopoulou, I. Alexieva, N. Boyko, C.-E. Costea, O. Hayran, M. Jorjadze, L.Kaprelyants, D. Karpenko, L. F. D’Antuono, H. S Costa, Carotenoids, vitamins (A, B2, C and E) and total folate of traditional foods from Black Sea Area countries, Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (14), 2013, ISSN 1097-0010, 3545 - 3557
Доклад Alexieva I., Hospitality Today Challenges and Trends, XIIIth International Conference of Partner Institutions, Hospitality Today, 2013
Уч. пособие Алексиева Й., Ил. Милкова-Томова, Основи на кулинарната технология, І част, Академично издателство на УХТ, 2013
Статия Sapundzhieva T, I. Alexieva, N. Boyko, A Stoyanova, Merdzhanov P., Antibacterial activity of some local Bulgarian culinary spices, Scientific Researches of the Union of Scientists in Bulgaria, 10 (С), 2013, ISSN 1311-9192, 222 - 226
Доклад MudryK M., I. Kutchak, O. Levchuk, I. Alexieva, O. Hayran,, N. Boyko, Plant components of traditional dishes as potential source of pathogenic and opportunistic bacteria, Phyto-apitherapy: Achievements and Prospects, 2012, 205 - 209
Доклад Levchuk O., V. Bati, V. Petrov, N. Markush, , , M. Jorjadze, B.Kocaoglu, D.V.Karpenko, O.Hayran, N.Boyko, C.Costea, Beneficial microorganisms of traditional foods of Black Sea Region and their potential implementation, TFI, 2012
Доклад Boyko N, Levchuk О, M. Mudryk, I. Kutchak, Dolgikh А, V. Bati, Jorjadze M, D. Karpenko, T. Sapundzhieva, I. Alexieva, O. Hayran, B. Kocaoglu, P. Kroon, H. Costa, Identification of microorganisms that may contribute to the safety and quality of traditional foods and beverages consumed in the Black Sea region, 2nd Kiel Food Science Symposium, 2012
Статия Сапунджиева Т, Й. Алексиева, Ускоряване ферментацията на плодова напитка „Люто”., Научни трудове на УХТ, 59 (1), 2012, ISSN 1314-7102, 892 - 897
Доклад Alexieva I., Food Product Development In Catering, XIIth International Conference of Partner Institutions “Tourism And Hospitality Product Developments, 2012
Доклад Alexieva I., Food Cultural Dimensions In Hospitality, XIV th International Conference of Partner Institutions “Cultural Dimensions in Hospitality, Tourism and Events, 2014
Статия Gentscheva, G., I. Karadjova, I. Alexieva, A. Predoeva, Kr. Nikolova, I. Alexieva, Investigation on the essential and toxic elements in berries from Bulgaria (Plovdiv region), Comptes Rendus de l’Acadеmie Bulgare des Sciences, 67 (9), 2014, ISSN 1310–1331, 1241 - 1248
Статия Николова Кр., Д. Бояджиев, М. Димитрова, Й. Алексиева, Идентифициране на различни видове алпийска роза (Sempervivum marmoreum L., Sempervivum tectorum L.) по минерален състав, Научни трудове – Аграрен университет, 58 (1), 2014, ISSN 1312-6318, 235 - 239
Доклад Alexieva I., Culinary Innovations Based on Traditions and Food Science Studies, 15th Annual Conference of Partner Institutions, Hospitality and Service Innovation, 2015
Статия Томова Ил., РС Денкова, Бухалова Д., Й. Алексиева, Дойкина П., Качественные показатели традиционного хлеба с применением LB подкислителей, АПК России – Челябинск, 72 (1), 2015, ISSN 2227-7005, 158 - 162
Статия Бухалова Д., Николова Кр., Томова Ил., Алексиева Й., Масански С., Физико-химични параметри на екстракти от листа на червена боровинка (Vaccinium vitis-ideae L.), Аграрни науки, 7 (17), 2015, ISSN 1313-6577, 99 - 104
Доклад Топлева СА, Й. Алексиева, Между устойчивото развитие и борбата с бедността – възможностите и рисковете на ГМО, Научни трудове на УХТ, 2015
Доклад Й. Алексиева, Топлева С., М Милев, Потребителските нагласи към ГМО – страхове, избор и ползи, Научни трудове на УХТ, 2015
Статия Николова Кр., Бухалова Д., Томова Ил., Й. Алексиева, Мацикова О., Сравнителна характеристика на флавоноли и фенолни киселини в ацетонови екстракти от листа и плодове на червена боровинка (Vaccinium Vitis-Ideae L. ), Аграрни науки, 7 (17), 2015, ISSN 1313-6577, 93 - 97

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив