Забравена парола

доц. д-р Иванка Василева Петрова

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Petrova I., N. Petkova, I Ivanov, M. Todorova, M. Ognyanov, T. Bileva, D. Haytova, Bioactive compounds and antioxidant activity of extracts from edible flowers of Punica granatum and Citrus aurantiu, Journal of Hygienic Engineering and Design, 33, 2021, 120 - 129
Статия Petrova I., N. Petkova, T.Petrova, Structural effects of selected hydrocolloids on Ca (II)-alginate beads containing hydrosol from Rosa damascena Mill, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (1031), 2021, ISSN ISSN 1757-899X
Статия Petrova I., N. Petkova, I Ivanov, M. Todorova, Phytonutrients and antioxidant activity of extracts from five edible flowers used in culinary, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Food Science and Technology, 77 (2), 2020, ISSN 2344-2344, 26 - 33
Статия Петрова Ив., Ст. Стамов, Т. Петрова, Изследвания върху реологията на екструдати от елда, Наука Диететика, 2, 2011, ISSN 1313-9304
Доклад Петрова Ив., Ир. Михайлова, Проучване върху храненето на деца от 3- 7 години, Сборник доклади 50 години ИИРХ, „Храни, технологии, здраве-2013”, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9, 228 - 232
Доклад Петрова Ив., Ст. Стамов, Кулинарният кетъринг и производ¬ството на здравословни и безопасни продукти, Сборник доклади 50 години ИИРХ, „Храни, технологии, здраве” -2012, 2012, ISSN 978-954-24-0204-6, 127 - 131
Доклад Петрова Ив., ЦТ Десев, Ст. Стамов, Изследвания върху дисперзитета на дисперсни системи от емулсионен тип с елда, Сборник доклади 50 години ИИРХ, „Храни, технологии, здраве” -2012, 2012, ISSN 978-954-24-0204-6, 39 - 42
Доклад Петрова Ив., М. Чамова, Проучване на организираното хранене на деца от 0-3 години, Сборник доклади 50 години ИИРХ, „Храни, технологии, здраве-2013”, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9, 223 - 227
Статия Петрова Ив., М. Перифанова- Немска, Проучване върху възможностите за обогатяване на храни с конопено брашно, Наука Диететика, 2, 2013, ISSN 1313-9304, 24 - 26
Доклад Петрова Ив., Nikovska K., Mihov R., Стамов Ст., Относно контрола върху здравословните характеристики на емулсионни хранителни продукти, Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция "Храни, технологии и здраве" - 2014, 2014, ISSN 2367-6213, 195 - 199
Статия Petrova I., Dobreva V., Hadjikinov D., Hadjikinova M., Etude des caractéristiques de dispersion et des propriétés rhéologiques des dressings de cacao et sarrasin avec maltitol, Revue de Génie Industriel, 9, 2015, ISSN 1313-8871, 1 - 9
Статия Petrova I., Nikovska K., Benov B., Rheological properties of oil-in-water emulsions with flaxseed gum, Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, XIX, 2015, ISSN 2285-1364, 198 - 201
Монография Петрова Ив., Хигиена в обектите за хранене, Кота, 2016, ISBN 978-954-305-421-3, 1 - 120

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив