Забравена парола

проф. д-р Радка Вълкова Власева

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Vlaseva RV, Лу Зуй Тханх, Selection and study on technological parameters of symbiotic starter cultures Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus for production of Vietnamese jogurt, Food Science, Engineering and Technologies Conference, Scientific works of UFT, 2019
Доклад Димитров ДР, РВ Власева, А Оспанов, Ж Симов, Изследване на влиянието на СВЧ обработка върху някои физикохимични и микробиологични характеристики на краве мляко, Научни Трудове на УХТ, LXI (1), 2014, ISSN 1314-7102, 568 - 571
Доклад Власева РВ, Функционални характеристики на каротеноидите и приложението им в млечната промишленост, Научни Трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 313 - 317

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив