Забравена парола

гл.ас. д-р Райна Димитрова Хаджикинова

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Hadjikinova R, N. Petkova, D Hadjikinov, Denev P., D Hrusavov, Development and validation of HPLC-RID method for determination of sugars and polyols, 2017
Статия Хаджикинова Р, Д Хрусавов, Ив. Петрова, В Добрева, ММ Дживодерова, РБ Михов, Еритритолът като захарозаместител в състава на нишестени кремове, 2017
Статия Dzhivoderova MM, I. Petrova, R Hadjikinova, K. Nikovska, Dispersion Characteristics of Oil-in-Water Emulsions with Modified Starches, 2017
Статия Hadjikinova R, M Marudova, Thermal behavior of confectionery sweeteners blends, Bulgarian Chemical Communications, 2016
Статия Hadjikinova, RB Mihov, D Hrusavov, K. Nikovska, MM Dzhivoderova, Erythritol Like Sugar Substitute in Cocoa Dressings, 2016
Статия Dzhivoderova MM, K. Nikovska, D. Hadjikinov, R. Hadjikinova, Evaluation of Reduced-Fat Food Emulsions with Cassava Starch, 2015
Статия Хаджикинова Р, РБ Михов, Д Хрусавов, В Добрева, Реологична характеристика на какаови дресинги с еритритол, Научни трудове УХТ, LXII, 2015
Статия Дживодерова ММ, Р Хаджикинова, Кр. Никовска, Сравнителна характеристика на глюкозни сиропи в зависимост от количественото съотношение между декстроза и малтоза, 2015
Статия Дживодерова ММ, Р Хаджикинова, Кр. Никовска, Д Хрусавов, Пашамов Е, Характеристика на карамелажни маси в зависимост от състава на глюкозни сиропи, 2015
Статия Дживодерова ММ, Мартин Георгиев, Р Хаджикинова, Свойства на агарови желета в зависимост от температурата в процеса на тяхното подкисляване, 2014

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив