Забравена парола

доц. д-р Цветана Иванова Гогова

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Durakova AG, I. Dimov, R. Saurel, G. Raudot, Tzv Gogova, La capacite d'absorption et desorption de pain aux herbes, Научни трудове УХТ, 61 (1), 2014, 49 - 53
Статия Гогова Цв, Ст. Владева, Д. Генев, Възможности за обогатяване на хляб с грахов протеин, Научни трудове УХТ, LX, 2013, 174 - 178
Статия Владева Ст., Цв Гогова, Д. Генев, Възможности за приложение на обогатен с грахов протеин хляб в оптимизиране на хранителния режим при захарен диабет, Научни трудове УХТ, XL, 2013, 170 - 173
Доклад Docheva E, D. Valentin, Y Wache, , F. Husson, Enrichissement de pain avec vitamine C, encapsulation et caracterisation sensorielle, Chaier de recherches, 2012, 192 - 196
Статия Кръстева А, Цв Гогова, Зърненото съкровище на фараоните, Хляб плюс (6), 2003, 37 - 39
Статия Гогова Цв, Историята на кифлата, Хляб (4), 1993, 8 - 10
Доклад Gogova Tzv, Technological caracterization of primitive wheats from the form Triticum turgidum L. subsp. Turanicum, Trends in cereal science and technology - industrial application, 2008
Доклад Karadzov Gr, D Isserliyska, Tzv Gogova, , Rheological properties of aminoacids fortified dough, Trends in cereal science and technology - industrial application, 2008
Доклад Кръстева А, ДН Балджиев, Д Фердинандов, , Камут, Сборник резюмета, 2003, 178 - 178
Доклад Гогова Цв, АА Вангелов, И Мургов, М Димитрова, , Получаване на суха закваска на бза хмелова мая Част 1 Получаване на традиционна хмелова мая и охарактеризирането й по технологични показатели, Сборник резюмета, 2003, 177 - 177
Статия Gogova Tzv, Comparative technological characteristics of two primitive wheat ot type Triticum Turgidum L. subsp. Turanicum Kamut and Egyptian wheat, Journal of EcoAgry Tourism, Bulletin of Agry - ecology, Agri - food, Bioengineering and Agritourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844 - 8577, 49 - 52
Статия Gogova Tzv, BV Bozadzhiev, DI Hrusavov, Technological Characteristics of Primitive type L. susp. Turanicum, Part I Kamut, Journal of EcoAgry Tourism, Bulletin of Agry - ecology, Agri - food, Bioengineering and Agritourism, 8 (2), 2012, ISSN 18448577, 53 - 56
Статия Gogova Tzv, MR Baeva, LM Paramonenko, M Sikora, Wskazniki jakosciowe chleba, otrzymanego zamrozonego ciasta wzbogaconego zialomi, Cukiernictwo, piecarstwo, 3, 2012, ISSN 1643-9988, 26 - 28
Статия Gogova Tzv, MR Baeva, LM Paramonenko, M Sikora, Zamarozone ciasta. Przechowywanie ciastawzbogaconego ziolami w stanie zamarozonym, Cukiernictwo, piecarstwo, 1-2, 2012, ISSN 1643-9988, 40 - 44
Статия Krasteva AP, MR Baeva, Tzv Gogova, AG Durakova, BV Bozadzhiev, Flour mixes with herb additives, Научни трудове УХТ, 2, 2011, ISSN 1314-3913, 11 - 15
Статия Gogova Tzv, MR Baeva, AG Durakova, Franchois JA, Developement des melanges farineaux enrechi en cannelle, Научни трудове УХТ, 2, 2011, 469 - 474
Статия Гогова Цв, МР Баева, АГ Дуракова, Качествени показатели на хляб, обогатен с брашно от топинамбур, получен от замразено тесто, Научни трудове УХТ (1), 2011, 225 - 231
Статия Кръстева АП, МР Баева, Цв Гогова, АГ Дуракова, М Тодорова, Изследване на възможностите за добавка на брашно от клубените на топинамбур към пшенични брашна, Хранително - вкусова промишленост (5), 2010, 46 - 50
Статия IN Hristova, Tzv Gogova, Developpement du pain enrechi en fibres et proteines, Научни трудове УХТ, 1, 2010, 633 - 638
Статия Gogova Tzv, AP Krasteva, MR Baeva, T Dessev, Etude sur le parametres de congelation appliques sur la pate crue, non fermente enrichie du farine de topinambour, Научни трудове УХТ, 1, 2010, 639 - 643
Статия Yordanov MA, TG Cojocaru, TI Gogova, L'effet du fer sur la stabilite oxydative d'une emulsion alimentaire huil - eau stabilisee par la proteine laitiere, Научни трудове УХТ, 1, 2009, 507 - 512
Статия Koev CH, TG Cojocaru, TI Gogova, Cinetique d'oxidation pour emulsionstabilisees par le casenate de sodium, Научни трудове УХТ, 1, 2009, 501 - 506
Статия Chochkov RM, TI Gogova, GI Karadzhov, Pain Fonctionel avec farine de mais et germe de ble, Научни трудове УХТ (2), 2008, 342 - 346
Статия Кръстева АП, БВ Бозаджиев, Цв Гогова, Технологична характеристика на примитивни пшеници от вида Triticum turgidum L. Subsp. Turanicum, II част "Египетска пшеница", Научни трудове УХТ (1), 2007, 148 - 153
Статия Гогова Цв, ГИ Караджов, , Технология на малки хлебчета тип "Земел" от замразено тесто, Хранително - вкусова промишленост (7), 2007, 46 - 50
Статия Караджов ГИ, Т Николов, ВМ Чонова, Цв Гогова, ГТ Добрев, Влияние на ксиланазни препарати върху някои показатели на брашното и хляба, Научни трудове УХТ, LIII (1), 2006, 113 - 118
Статия Караджов ГИ, ВМ Чонова, Цв Гогова, Сензорна оценка на обогатени с витамини А, С и Е маслени кремове, Научни трудове УХТ (2), 2006, 107 - 113
Статия Гогова Цв, А Вангелов, Й Иванов, Качество на хляба, произведен от замразено неферментирало хлебно тесто, Научни трудове УХТ, LII (2), 2005, 53 - 58
Статия Кръстева А, М Димитрова, Д Фердинандов, П Калчев, , Изследване на соеви продукти при производството на хляб тип "Стара Загора", соев продукт SOPRO - PEAB, Сборник научни доклади ВИХВП, 2002, 310 - 314
Статия Гогова Цв, А Вангелов, Н Джалева, Изследване на продължителността на дефростация и окончателна ферментация на замрезено неферментирало хлебно тесто, Научни трудове УХТ, LII (2), 2005, 47 - 52
Статия Кръстева А, М Димитрова, Д Фердинандов, П Калчев, , Изследване на соеви продукти при производството на хляб тип "Стара Загора", соев продукт SOPRO - UTB, Сборник научни доклади ВИХВП, 2002, 310 - 314
Доклад Гогова Цв, ЦВ Прокопов, Ив Фурлински, П Параскова, Ст Танчев, Средиземноморски начин на хранене - модел за дълголетие и здраве, Сборник научни доклади ВИХВП, 2001, 103 - 109
Статия Прокопов ЦВ, Ив Фурлински, , П Параскова, Ст. Танчев, Антиоксидантна активност на подправките, Сборник научни доклади ВИХВП, 2001, 119 - 125
Статия Пенков Д, Цв Гогова, Съдържание и истинска смилаемост на аминокиселини на дребни пшенични трици при опити с гъски, Научни трудове на съюза на учените в България, I, 2000, 262 - 265
Статия Пенков Д, Цв. Гогова, Съдържание и истинска смилаемост на аминокиселини на едри пшенични трици при опити с гъски, Научни трудове на съюза на учените в България, I, 2000, 259 - 262
Статия Гогова Цв, М Димитрова, А Вангелов, Д Димитрова, Микробиологични промени в замразено, неферментирало, хлебно тесто, Научни трудове УХТ, L (1), 2003, 107 - 112
Статия Гогова Цв, А Вангелов, М Димитрова, Й Иванов, Технологични промени в замразено, неферментирало, хлебно тесто, Научни трудове УХТ, L (1), 2003, 102 - 106
Статия Гогова Цв, О Енева, Влияние на някои технологични параметривърху качеството на замразени хлебни теста, Академично издателство ВИХВП, 2002, 387 - 393
Статия Гогова Цв, Е Димитрова, Прилагането на метода "DEFT" при определяне жизнеспособността на дрождевите клетки в замразено, хлебно тесто, Научни трудове УХТ, XLIV (2), 2000, 264 - 269

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив