Забравена парола

доц. дтн Венелина Тодорова Попова

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Popova V, T Ivanova, MI Nikolova, D Stoev, TV Prokopov, L Lazarov, VB Yanakieva, D Drachev, P Merdzhanov, A technology for processing cigarette butts – a global pollutant with a potential of recycling, Scientific Works of UFT - Plovdiv, 65 (1), 2018, ISSN ISSN 2535-1311, 34 - 47
Статия Docheva M.H., V.T. Popova, T.A. Ivanova, Nikolova V.V., Hristeva T.H., Nikolov N.N., Polyphenol content and antioxidant activity of aqueous/methanol extracts from different tobacco species (Nicotiana), Bulgarian Chemical Communications, 50 (4), 2018, ISSN 0324-1130, 553 - 559
Статия Попова В, П Денев, Т Иванова, А Стоянова, С Актерян, Фенолни киселини в екстракционни продукти от тютюн, Научни трудове на УХТ, 58, 2011, 54 - 59
Статия Angelova V, V Popova, R Ivanova, G Ivanov, K Ivanov, Effect of compost application on uptake and allocation of heavy metals and plant nutrients and quality of oriental tobacco Krumovgrad 90, WASET International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering, 10 (12), 2016, 682 - 689
Статия Popova V, N Nikolov, V Nikolova, D Drachev, T Ivanova, Quality characteristics of oriental tobacco of ecotype Krumovgrad, variety Krumovgrad 58, Научни трудове на УХТ, 62, 2015, ISSN 1314-7102, 284 - 287
Статия Popova V, V Nikolova, N Nikolov, D Drachev, Quality characteristics of market outlined oriental tobaccos of ecotypes Katerini and Dzhebel, produced in Bulgaria, Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции, 4, 2015, ISSN 2311-68701, 35 - 43
Статия Nikolova V, V Popova, N Nikolov, Physical and chemical characteristics of small-cigar brands distributed on Bulgarian market, Journal of Eurasian Union of Scientists, 4 (13), 2015, ISSN 2411-6467, 85 - 90
Монография Drachev D, V Popova, V Nikolova, Chapter 3. Quality of flue-cured Virginia tobacco varieties with market representativeness in Bulgaria. Sustainable economic development of regions: Monograph, Ed by L Schlossman, “East-West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, 6, 2015, ISBN 3-903063-34-7, 32 - 55
Статия Drachev D, V Popova, V Nikolova, Patterns of quality formation within the Basma variety group of Bulgarian oriental tobacco. 4. Variety Elenski 817, Междувузовский сборник научных трудов, ВГАУ, Воронеж, 2014, ISSN 978-5-7267-0773-0, 98 - 103
Статия Popova V, V Gochev, T Girova, I Iliev, T Ivanova, A Stoyanova, Extraction products from tobacco – aroma and bioactive compounds and activities, Current Bioactive Compounds, 11 (1), 2015, ISSN 15734072, 31 - 37
Доклад Попова В, С Ташева, С Дамянова, А Стоянова, Кинетика на екстракция на дъбилни вещества от етеричномаслени растения. 3. Листа от тютюн, Юбилейна международна научна конференция „70 години Институт по тютюна и тютюневите изделия“, Пловдив, 2014, ISSN 978-954-702-103-7, 238 - 243
Статия Popova V, S Tasheva, S Damyanova, A Stoyanova, Thermodynamic parameters during the extraction of essential oil bearing and pharmaceutical plants. 8. Virginia flue-cured tobacco – concentrated aromatic products, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 5, 2014, ISSN 1314-7773, 22 - 26
Статия Попова В, Получаване на течни екстракти от тютюн (N. tabacum L.), Научни трудове на УХТ, 61 (1), 2014, ISSN 0477-0250, 279 - 283
Статия Попова В, С Ташева, С Дамянова, А Стоянова, Термодинамични параметри при екстракцията на етеричномаслени и лечебни суровини. 9. Тютюн Виржиния флю-кюрд – течни екстракти, Научни трудове на РУ, 53 (102), 2014, ISSN 1311-3321, 102 - 106
Статия Popova V, S Tasheva, S Damyanova, A Stoyanova, Thermodynamic parameters during the extraction of essential oil bearing and pharmaceutical plants. 7. Burley light air-cured tobacco – liquid extracts, Journal of Eurasian Technological University, 2 (16), 2014, ISSN 2313-7614, 9 - 13
Статия Popova V, S Tasheva, S Damyanova, A Stoyanova, Thermodynamic parameters during the extraction of essential oil bearing and pharmaceutical plants. 11. Oriental tobacco – liquid extracts, Vestnik MGUP, 1 (16), 2014, 67 - 69
Доклад Popova V, S Tasheva, S Damyanova, A Stoyanova, Thermodynamic parameters during the extraction of essential oil bearing and pharmaceutical plants. 8. Burley light air-cured tobacco – concentrated aromatic products, International conference AGRI-FOOD 2014, 2014, ISSN 1843-0694, 264 - 270
Статия Angelova V, P Zaprjanova, V Popova, K Ivanov, Effect of organic amendments on chemical composition and quality of Oriental tobacco, Journal of International Scientific Publications: Agriculture & Food, 1 (1), 2013, ISSN 1314-8591, 213 - 223
Статия Ангелова В, В Попова, К Иванов, Влияние на органичните мелиоранти върху състава и качеството на ориенталски тютюн от сорт Крумовград 90, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, ISSN 0477-250, 571 - 576

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив