Забравена парола

доц. д-р Красимир Георгиев Бамбалов

Вид Заглавие WebSci Scopus
Монография Абрашева ПХ, КГ Бамбалов, АД Георгиев, Лозарство и винарство, Матком София, 2008, ISBN 978-954-9930-50-4
Статия Бамбалов КГ, Намаление на количеството на някои тежки метали при алкохолна ферментация с различни щамове дрожди, Лозарство и винарство (1), 2014, 16 - 22
Статия Бамбалов КГ, ВГ Бамбалова, Отражение на броят гроздове върху плодните леторасти върху химичния състав на гроздето и съставът и качеството на получените вина, Лозарство и винарство (1), 2016, 30 - 34

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив