Забравена парола

проф. д.н Станислава Цанкова Ташева

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Gandova V, S Tasheva, K Marinova, M Dimov, K Dobreva, V Prodanova-Stefanova, , Investigation of chemical composition, thermodynamic and thermal properties of coriander (Coriandrum sativum L.) essential oil, Oxidation Communication, 43 (1), 2020, 85 - 94
Статия Gandova, S Tasheva, M Dimitrova, Thermodynamic investigation of the Ni-Sn-Ti system in Ti corner, Ni corner and in liquid phase, Oxidation Communication, 43 (1), 2020, 54 - 63
Статия Prokopov TV, MI Nikolova, DS Taneva, A Dimitrov, , KINETICS STUDY ON TOTAL PHENOLS EXTRACTION FROM ONION PROCESSING WASTE, Oxidation Communications, 45 (2), 2022, 262 - 273
Статия A Semerdzhieva, Fidan, H., A Dimitrov, S Tasheva, DETERMINATION OF THE VAPOUR-LIQUID EQUILIBRIUM DIAGRAMS AND COHOBATION COLUMN HEIGHT OF THE ESSENTIAL OIL–WATER SYSTEMS, Oxidation Communications, 45 (2), 2022, ISSN 0209-4541, 341 - 349
Доклад Stoeva DP,, Fidan, H., S Tasheva, Cavitation water treatment with GE USM cleaner device, BIO Web of Conferences, 45 (03002), 2022, 1 - 5
Доклад Prokopov TV, MI Nikolova, S Tasheva, DS Taneva, Optimization of methanol extraction parameters for total flavonoids from onion processing waste, BIO Web of Conferences, 45 (02008), 2022, 1 - 6
Доклад Gandova V, I Petrova, S Tasheva, A Stoyanova, Dynamic viscosity, centrifugation test and kinetic investigation in emulsions with pumpkin oil, BIO Web of Conferences, 45 (01002), 2022, 1 - 4
Статия Gandova V, S Tasheva, I Petrova, K Marinova, , , Control of emulsification process and influence of oil phase into oil/water emulsions, Oxidation Communication, 44 (1), 2021, ISSN 0209-4541, 13 - 21
Доклад Ivanov K, N Georgieva, S Tasheva, V Gandova, Analysis of energy efficiency of an industrial system, ICCTE, 1031 (1), 2021, 1 - 7
Доклад Gandova V, S Tasheva, I Petrova, K Dobreva, Investigation and characterization of o/w emulsion stability with different methods, ICCTE, 1031 (1), 2021, 1 - 6
Доклад Tasheva S, V Popova, T Ivanova, A Stoyanova, Coefficient of diffusion of tannins in ethanol extracts from Physalis alkengi L. leaves, ICCTE, 1031 (1), 2021, 1 - 5
Статия Gandova V, S Tasheva, K Marinova, I Petrova, A Stoyanova, Influence of oil phase of o/w emulsions, Oxidation Communication, 43 (4), 2020, ISSN 0209-4541, 722 - 729
Доклад Gandova V, S Tasheva, K Dobreva, V Prodanova-Stefanova, K Marinova, , Physicochemical, thermodynamic and thermal properties of linalyl acetate-ethanol-water system, 25th Scientific Conference on Power Engineering and Power Mashines (PEPM), 207, 2020, 1 - 8
Доклад Ivanova T, V Popova, S Tasheva, N Mazova, A Stoyanova, Technological aspects of obtaining ethanol extracts from Physalis alkelengi L. leaves, ICCTE, 1031 (1), 2021, 1 - 6
Доклад Tasheva S, V Gandova, I Petrova, K Dobreva, Determination of viscosity in o/w emulsions and correlation with prime oil phase, ICCTE, 1031 (1), 2021, 1 - 7
Доклад Tasheva S, V Gandova, V Popova, T Ivanova, A Stoyanova, Thermodynamic parameters of the extraction of three Nicotina spases, 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE), 2020, 1 - 4
Доклад Tasheva S, V Gandova, K Dobreva, V Prodanova-Stefanova, K Marinova, I Dincheva, A Stoyanova, Physicochemical and and thermodynamic properties of solution of clary sage (Salvia sclarea L.) essential oil in ethanol-water system, 25th Scientific Conference on Power Engineering and Power Mashines, 207 (01021), 2020, 1 - 9
Доклад Tasheva S, V Gandova, V Popova, T Ivanova, A Stoyanova, Kinetic parameters of the extraction of tannins from tree Nicotina spases, 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE), 2020, 1 - 4
Статия V. Gandova, S. Tasheva, M. Dimitrova, Thermal properties investigation cllose to liquid phase in Ni-Sn-Zn ternary system, Oxidation Communication, 43 (2), 2020, ISSN 0209-4541, 321 - 329
Статия V. Gandova, S. Tasheva, K. Dobreva, V. Prodanova-Stefanova, I. Dincheva, M. Dimitrova, , Destiny, surface tension, refractive index and ternary equilibria of coriander essential oil-ethanol-water system, Oxidation Communication, 43 (2), 2020, ISSN 0209-4541, 220 - 233
Статия V. Gandova, S. Tasheva, M. Dimitrova, Thermodynamic and kinetic investigation of corn o/w emulsions stabilised with soybean protein isolate and different supplement, Oxidation Communication, 43 (1), 220, ISSN 0209-4541, 95 - 102
Статия Tasheva S, V. Gandova, S. Damianova, , Investigation of the thermodyamics and kinetics of caraway (Carum Carvi L.) fruit extraction, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 55 (1), 2020, ISSN 1314-7978, 45 - 51
Доклад Tasheva S, V Popova, T Ivanova, A Stoyanova, UFT, Kinetics coefficients of solid-liquid extraction of resinoid from tobacco leaves, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 595 (1), 2019, 1 - 8
Доклад Tasheva S, UFT, V Popova, UFT, S Damianova, , Correlations between kinetic and thermodynamic parameters of the extraction of tobacco leaves, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 5, 595 (1), 2019, 1 - 9
Статия Dimov M, S.Tasheva, K. Dobreva, A Stoyanova, THE THERMODYNAMIC DIAGRAMS FOR PHASE EQUILIBRIUM OF SYSTEMS ESSENTIAL OIL OF DILL – WATER AND DETERMINATION OF HEIGHT FOR COHOBATION COLUMN, Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 6 (1), 2018, ISSN 1314-8796, 40 - 44
Статия Stefanova G, S Tasheva, S Damyanova, A Stoyanova, Coeffiicient of diffusion of tannins in extracts from laurel leaves (Laurus nobilis L.), Scientific Works of University of Food Technologies, Proceedings of the 64th Scientific Conference with International Participation 'Food science, Engineering and Technology - 2017', LXIV (1), 2017, ISSN 1314-7102, 70 - 74
Доклад Tasheva S, Energy efficiency of different technological regimes in distilleries processing resene. I. Mobiledistillation apparatus, ІІІ Международная научно-практическая конференция, Воронеж (Россия), 1, 2015, ISSN 2311-6870, 334 - 338
Статия Tasheva S, Energy efficiency of different technological regimes in distilleries processing resene. I. Stationary distillation apparatus, Ukrainian Food Journal, 2 (2), 2013, ISSN 2313-5891, 210 - 214
Статия Ташева С, З Ходжева, В Рашева, Г Вълчев, БХ Миленков, Изследване на хидродинамиката на топлообменник с плаваща глава., Топлотехника, 4 (2), 2013, 11 - 15
Статия Tasheva S, Energy efficiency of different technological regims in distilleries processing of fennel, Miжнародна науково-технiчна конференция „Технiчнi науки: стан, досягнення I перспективи розвитку м`ьсноï, олiєжипоноï та молочноï галузей”. Киïв НУХТ, 2013, 132 - 136
Статия Rasheva V, S Tasheva, G Valchev, A Stoyanova, Comparative analysis of decanters used in processing of essential raw materials II. Decanter for secondary essential oil., Trakya University, Journal of Engineering Science, 13 (1), 2012, 57 - 63
Статия Tasheva S, Technology regime of distillation plants as process coriander., Proceeding of the international conference Modern Technologies, in the Food Industry-2012, 2, 2012, 187 - 191
Статия Tasheva S, Energy efficiency for distillations. 2. Processing of salvia (Salvia sclarea L.), 2 (42), 2012, 448 - 452
Статия Бинев И, В Рашева, С Ташева, Н Георгиева, М Константинов, Анализ на мерките за повишаване на енергийната ефективност на Факултет „Техника и технологии” – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора, ARTTE, 3 (3), 2015, ISSN 1314-8788, 258 - 264
Доклад Tasheva S, I Binev, , Results from an energy audit of municipal buildings in the municipality of Sliven., TE-RE-RD 2015, 2015, ISSN 2457 – 3302, 129 - 134
Статия Ташева С, Г Вълчев, Н Калоянов, В Рашева, , Резултати от Енергийната ефективност на Учебен корпус І на Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, Научни трудове РУ Ангел Кънчев, 54 (1.2), 2015, ISSN 1311-3321, 61 - 64
Статия Вълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Енергийна ефективност и опазване на околната среда, Инсталации (2), 2014, ISSN 1312-2584, 4 - 7
Статия Вълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Енергийна ефективност и сертифициране на сгради – наука и практика, Топлотехника, 5 (2), 2014, 76 - 79
Статия Рашева В, И Бинев, Р Георгиев, , М Константинов, АНАЛИЗ НА ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБСЛЕДВАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН, Научна конференция „ Техника, технологиии, образование”, 2014, 2014, 511 - 520
Доклад Rasheva V, N Kaloyanov, M Minchev, G Valchev, , Results from implementation of energy saving measures in the educational buildings of university of food technologies Block 4, 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development. TE-RE-RD 2014, 2014, ISSN 2359-7941, 303 - 306
Статия Ташева С, Г Вълчев, М Минчев, В Рашева, Резултати от внедряване на Енергийна ефективност на Учебен корпус І на УХТ – Пловдив, Топлотехника, 5 (1), 2014, 32 - 35
Статия Вълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Енергийна ефективност на учебен корпус 4 на Университета по хранителни технологии, Топлотехника, 4, 2013, 7 - 10
Статия Yanev V, S Tasheva, V Rasheva, Combined production of electricity and heat energy, I Международная студенская научно-практическая конференция „Студенчество в науке-инновационный потенциал будущего”, Татарстан, 2013, 323 - 325
Статия Yanev V, S Tasheva, V Rasheva, Technologies for heat, basic requirement for combined heat and power., I Международная студенская научно-практическая конференция „Студенчество в науке-инновационный потенциал будущего”, Татарстан, 2013, 321 - 323
Статия Yanev V, S Tasheva, V Rasheva, G Valchev, Biomass – Energy soure., Международная студенская научно-практическая конференция „Студенчество в науке-иннова¬ционный потенциал будущего”, Татарстан, 2013, 289 - 291
Статия Вълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Анализ на енергийните спестявания получени в резултат от внедряването на енергоспестяващи мерки в учебен корпус 4 на УХТ, Научни трудове УХТ, 60, 2013, 1282 - 1286
Доклад Рашева В, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Отчитане резултати от внедряване на енергоспестяващи мерки в три от учебните сгради на УХТ, Сборник доклади “ЕМФ`2013” ТУ – София, 2013, 335 - 339
Доклад Минчев М, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Резултати от обследване за енергийна ефективност на учебен корпус 3 на УХТ, Сборник доклади “ЕМФ`2013” ТУ – София, 2013, 254 - 260
Статия Вълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Енергийна ефективност на учебен корпус 4 на УХТ, Топлотехника, 4 (2), 2013, 7 - 10
Статия Вълчев Г, М Минчев, В Рашева, С Ташева, Д Калчев, Енергийна ефективност-обучение и практика, Инсталации (5), 2012, ISSN 1312-2584, 20 - 25
Статия Ташева С, Сравнителен анализ на термодинамични параметри, Научно-информационен бюлетин Етерични масла, парфюмерия и козметика, БНАЕМПК - Пловдив, (60), 2014, 37 - 45
Статия Popova V, S Tasheva, S Damianova, , Thermodynamic parameters by extraction of essential oils and medicine raw materials – liquid extraxts 7. Tobacco kind of Burley, Вестник Евразийского технологическото университета (2), 2014, ISSN 2313-7614, 9 - 13
Статия Tasheva S, S Damyanova, A Stoyanova, , N Korolkova, Термодинамични параметри при екстракция на етеричномаслени и лечебни суровини. 5. Обикновен глог – конкрет и резиноид, Технологии и товароведение селскохозяйственной продукции, Технологии и товароведение селскохозяйственной продукции, Воронеж (3), 2014, 46 - 50
Статия Tasheva S, Thermodynamic parameters by extraction of essential oils and medicine raw materials. 3. Oriental Hawthorn (C. orientalis M. Bieb.) - liquid extracts, Agri-Food sciences, processes and technologies, Agri-Food 2014, Sibiu, 7-10, 2014, ISSN 1843-0694, 271 - 278
Статия Tasheva S, Thermodynamic parameters during the extraction of drug and pharmaceutical raw materials. 1. Paulownia, Вестник Научно-методический журнал Могилевского государственного университета продовольствия, 1 (16), 2014, 61 - 63
Статия Ташева С, Сравнителен анализ на действителен брой тарелки в промишлена и експериментална кохобационна колона, Научно-информационен бюлетин Етерични масла, парфюмерия и козметика, БНАЕМПК - Пловдив, (60), 2014, 26 - 37
Статия Tasheva S, A Stoyanova, G Valchev, V Rasheva, Cohobation column manufacturing distillation water of medicine aromatic raw materials, V Международной научно-технической конференции, посвященной 85-летию ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий, 4-5 юни 2015, Воронеж,, 2015, 25 - 33
Статия Ташева С, А Губеня, В Рашева, А Стоянова, , Термодинамични диаграми за паро-течното фазово равновесие на системата етерично масло-вода. 6. Кимион., Топлотехника, 4 (1), 2013, 21 - 24
Статия Tasheva S, T Atanasova, G Valchev, V Rasheva, A Stoyanova, Thermodynamic diagrams for vapor-liquid phase equilibrium of the systems “essential oil-water”. Anise, Мiжнародна науково-технiчна конференция „Технiчнi науки: стан, досягнения i перспективи розвитку мясноi, олiежировiта молочноi галузей, 22 – 23 березня 2012, 2012, 86 - 90

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив