Забравена парола

гл.ас. д-р Лазар Веселинов Лазаров

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Лазаров Л. В., Джурков Т. Г., Експериментално изследване на процеса сушене на рязан тютюн в ротационно-импулсен кипящ слой, Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес – 2015“, 2015, ISSN 2367-8569, 62 - 72
Статия Лазаров Л. В., Джурков Т. Г., Изследване на някои физични параметри на рязан тютюн, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 284 - 287
Статия Lazarov L. V., Djurkov T. G., Investigating the hydrodynamics of a rotating-pulsed fluidized bed dryer, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies (6), 2015, ISSN 1314-7773, 124 - 128

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив