Забравена парола

гл.ас. д-р Ангел Ангелов Личев

Вид Заглавие WebSci Scopus
Доклад Lichev AA, Evaluation of the accuracy of the first harmonic analysis for a study of a resonant converter, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series C. Technicsand Technologies, Plovdiv, Bulgaria, Vol. XX, 2022, ISSN 1311-9419, 44 - 47
Доклад Lichev AA, Output characteristics of a bidirectional series resonant DC-DC converter with a variable frequency control, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series C. Technicsand Technologies, Plovdiv, Bulgaria, Vol. XX, 2022, ISSN 1311-9419, 40 - 43
Доклад Lichev AA, Power switches stress on a resonant converter at a variable frequency control, International scientific conference UNITEH’21, Gabrovo, Bulgaria, 19-20 November, Volume I, 2021, ISSN 1311-9419, 36 - 40
Доклад Lichev AA, AS Vuchev, Experimental Investigation of a Series Resonant DC-DC Converter with a Symmetrical Controlled Rectifier, XII National Conference with Inernational Participation “Electronica 2021”, Sofia, Bulgaria, 27 - 28 May 2021, IEEE Catalog Number CFP21P58-CDR, 2021, ISSN 978-1-6654-4060-8, 149 - 152
Доклад Личев АА, Възможности на микроконтролера ZF083A за реализиране на фазово управление, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив. Серия В. Техника и технологии, Пловдив, България, 20 – 21 Ноември 2020, том XIX, 2021, ISSN 1311-9419, 39 - 42
Доклад Личев АА, USB осцилоскопът като алтернатива на конвенционалните измервателни уреди при изследване на електрически сигнали, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив. Серия В. Техника и технологии, Пловдив, България, 20 – 21 Ноември 2020, том XIX, 2021, ISSN 1311-9419, 34 - 38
Доклад Lichev AA, Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter Performance Improvement, XI National Conference with Inernational Participation “Electronica 2020”, Sofia, Bulgaria, 23 - 24 July 2020, IEEE Catalog Number CFP20P58-CDR, 2020, ISSN 978-1-7281-7530-0, 156 - 159
Доклад Личев АА, ЯК Маданков, Реверсивен последователно резонансен DC-DC преобразувател, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив. Серия В. Техника и технологии, Пловдив, България, 31 Октомври – 1 Ноември 2019, XVIII, 2020, ISSN 1311-9419, 63 - 66
Доклад Lichev AA, AS Vuchev, ND Bankov, YK Madankov, Load and Control Characteristics of a Phase-shift Controlled Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter, Sixth International Scientific Conference “Engineering, Technologies and Systems” TECHSYS 2017, Plovdiv, Bulgaria, 18 - 20 May 2017, Proceedings, 2017, ISSN 2535-0048, 105 - 110
Доклад Lichev AA, AS Vuchev, ND Bankov, YK Madankov, Load and Control Characteristics of a Series Resonant DC-DC Converter, Sixth International Scientific Conference “Engineering, Technologies and Systems” TECHSYS 2017, Plovdiv, Bulgaria, 18 - 20 May 2017, Proceedings, 2017, ISSN 2535-0048, 99 - 104

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив