Забравена парола

гл.ас. д-р Васил Димитров Михов

Вид Заглавие WebSci Scopus
Доклад Личев АА, В. Михов, ВЛИЯНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА РАЗСТРОЙКАТА ПО ЧЕСТОТА ВЪРХУ НАТОВАРВАНЕТО НА ПОЛУПРОВОДНИКОВИТЕ КЛЮЧОВЕ НА РЕЗОНАНСЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ, VI –та Национална научна конференция с международно участие TechCo - 2022, 1-2 Юли, Ловеч, България., 2022
Доклад Михов, В., А. Личев, УНИВЕРСАЛЕН БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМПУЛСНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ, VI –та Национална научна конференция с международно участие TechCo - 2022, 1-2 Юли, Ловеч, България., 2022
Доклад Nikovski PI, T. Titova, V. Mihov, Local polynomial models for real-time tracking of humidity sensor signals, International Conference on Electronics, Engineering Physics and Earth Science, June 22-24, 2022, Varna Bulgaria, 2022
Доклад Nikovski PI, T. Titova, V. Mihov, NIS test for selecting the order of local polynomial model, International Conference on Electronics, Engineering Physics and Earth Science, June 22-24, 2022, Varna Bulgaria, 2022
Доклад Lichev AA, V. Mihov, RESONANT CONVERTER OPERATION AT DIFFERENT FREQUENCY RATIOS, Proc. XXX International Scientific Conference Electronics - ET2021, September 15 - 17, 2021, Sozopol, Bulgaria, 2021, ISSN ISBN:978-1-6654-4519-1
Доклад Вучев АС, В. Михов, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО-РЕЗОНАНСЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ НА ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ ПРИ РАБОТА НАД РЕЗОНАНСНАТА ЧЕСТОТА, сборник с доклади НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ TechCo-2021, Ловеч,, 2021, ISSN 2535-079X, 55 - 61
Доклад Михов, В., ОСОБЕНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СИНХРОННИ КЛЮЧОВИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ В РАЗЛИЧНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, сборник доклади НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ TechCo-2021, Ловеч, 2021, ISSN 2535-079X, 26 - 30
Доклад М. Динкова, Е. Динков, В. Михов, НЯКОИ АСПЕКТИ ПРИ СЪВРЕМЕННИТЕ ЕДНОТАКТНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ С КОНДЕНЗАТОРНО ИЗОЛИРАНЕ, Хранителна наука, техника и технологии-2013, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 206 - 211
Доклад Mihov, V., E. Dinkov, BATTERY MANAGEMENT SYSTEM FOR MULTI CELL APPLICATIONS, USING COMMON HF-L LINK, Proceedings of XXII International Scientific Conference Electronics - ET2013, vol.7, 2013, ISSN 1314-0078, 164 - 168
Доклад Mihov, V., E. Dinkov, IMPROVED COMMUTATION CONTROL IN SWITCHING REGULATORS FOR BATTERY EQUALIZER APPLICATIONS, Proceedings of Nanotech 2012, Vol.2, 2012, ISSN ISBN 978-146656275-2, 98 - 101
Статия Михов, В., Е. Динков, НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ХАРМОНИЧНИЯ СЪСТАВ ПРИ РЕГУЛАТОРИТЕ НА ОСВЕТЕНОСТТА С ГАЗОРАЗРЯДНИ ИЗТОЧНИЦИ, Инженерни Науки, Кн. 2, 2010, ISSN 1312-5702, 51 - 60
Статия Михов, В., ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛЮЧОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ В СХЕМА ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ ЗАРЯДА НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СВЪРЗАНИ АКУМУЛАТОРИ ПРИ РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ НА УПРАВЛЕНИЕ, Инженерни науки, Кн.1, 2010, ISSN 1312-5702, 20 - 30
Доклад Mihov, V., Iv. Neychev, SWITCHING CONVERTERS FOR LINE VOLTAGE REGULATION IN HID-LAMP LIGHTING SYSTEMS, Proceedings of the Seventeenth international scientific and applied science conference “Electronics ET 2008, book 1, 2008, 123 - 128
Доклад Михов, В., Е. Динков, РЕГУЛИРАНЕ ИНТЕНЗИТЕТА НА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ ОТ ГАЗОРАЗРЯДЕН ТИП, Национална конференция с международно участие “Електроника 2008” - сборник с доклади, 2008, 252 - 258
Доклад Mihov, V., E. Dinkov, AC-AC POWER CONVERTERS – OVERVIEW AND APPLICATION, Proceedings of the Sixteenth international scientific and applied science conference Electronics ET 2007, book 2, 2007, ISSN 1313 – 1842, 121 - 126
Доклад Mihov, V., E. Dinkov, DYNAMIC NON-OVERLAP COMMUTATION CONTROL IN SWITCHING REGULATORS, Proceedings of the Sixteenth international scientific and applied science conference Electronics ET 2007, Book 2, 2007, ISSN 1313 – 1842, 116 - 121

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив