Забравена парола

проф. д-р Марияна Недялкова Перифанова-Немска

Вид Заглавие WebSci Scopus
Доклад Rizova V, R Ivanova, Kr Ivanov, , Potential of Sunflower (Helianthus annus L.) for phytoremediation, Balwois International Conference on water, Climate and Environment, 2012
Статия Перифанова-Немска М, ПГеоргиева, ДБояджиев, Математико-статистическое моделирование сортов грецких орехов, Наукови праци,Одеска Академия Харчових наук, 2 (44), 2013, 77 - 81
Статия Стоев Зл, М Перифанова-Немска, Сравнителна характеристика на олеинови хибриди слънчогледови семена, Наука и технологии, III (6), 2013, 248 - 253
Доклад Перифанова-Немска М, Изследване на фосфолипидния състав на памучни семена, получени от български сортове памук, Съюз на учените в България, 2013
Доклад Димбарева Д, ЗР Денкова, М Перифанова-Немска, Селекция на лактобацили за микробиологично консервиране на кремообразни маси, Съюз на учените в България, 2013
Доклад Nikolova Kr, M Perifanova-Nemska, TEftimov, DBrabant, Quick Fluorescence method for differing of vegetable oil, NAROSSA, 2012
Доклад Vlaseva RV, M Perifanova-Nemska, A Stoyanova, Denev P., MG Ivanova, Development of technology for lactic acid beverage enriched with omega-3 and omega-6 fatty acids and dietary fibre, NAROSSA, 2012
Доклад Перифанова-Немска М, Нови тенденции в производството на хранителни мазнини, Втори квалификационен курс по производство и преработка на растителни масла с международно участие, 2013
Статия Nikolova Kr, M Perifanova-Nemska, PGeorgieva, DBoyadzhiev, Identification of vegetable oil adulterants in sunflower oil through discriminant analysis of colorimetric parameters, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (3), 2013, 508 - 512
Статия Перифанова-Немска М, Стеролов състав на памучни масла от семена на български сортове памук, Journal of Food and packaging, 3, 2013, 223 - 226
Статия Гандев С, М Перифанова-Немска, В Арнаудов, Оценка на френския сорт Фернет и възможности за отглеждането му в България, Растениевъдни науки,, XLIX (5), 2012, 79 - 86
Статия Nikolova Kr, M Perifanova-Nemska, TEftinov, Quick Fluorescence method for the Distinguishing of Vegetable Oils, Journal of Food Science and Engineering, 2 (12), 2012, 674 - 684

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив