Забравена парола

Учебни планове

#Име
559 2018 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 1 год.1
558 2018 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - редовно - 1 год.1
557 2018 / 1-02 - Функционални храни - магистър - редовно - 1 год.
556 2018 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - редовно - 1 год.1
555 2018 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - редовно - 1 год.1
554 2018 / 1-33 - Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.1
553 2018 / 1-33 - Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.1
552 2018 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.1
551 2018 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - редовно - 4 год.1
550 2018 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.1
549 2018 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.1
548 2018 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.1
547 2018 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.1
546 2018 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.1
545 2018 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.1
544 2018 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.1
543 2018 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.1
542 2018 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.1
541 2018 / 2-31 - Автоматика, информационна и управляваща техника - бакалавър - задочно - 4 год.1
540 2018 / 2-31 - Автоматика, информационна и управляваща техника - бакалавър - редовно - 4 год.1
539 2018 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - редовно - 4 год.1
538 2018 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.1
537 2018 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.1
536 2018 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.1
535 2018 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.1
534 2018 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.1
533 2018 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.1
532 2018 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.1
531 2018 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.1
530 2018 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.1
527 2017 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 2 год.1
511 2017 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - редовно - 2 год.1
509 2017 / 3-28 - Корпоративен бизнес и предприемачество - магистър - редовно - 2 год.1
508 2017 / 1-41 - Преработка и хладилна технология на плодовете и зеленчуците - магистър - задочно - 2 год.1
506 2017 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.1
505 2017 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - редовно - 2 год.1
504 2017 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - редовно - 1 год.1
503 2017 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.1
502 2017 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.1
501 2017 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.1
500 2017 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.1
499 2017 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно - 2 год.1
498 2017 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.1
497 2017 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 2 год.1
496 2017 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.1
495 2017 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.1
494 2017 / 2-05 - Опаковане и опаковъчна техника в хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост - магистър - задочно - 1 год.1
493 2017 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - редовно - 1 год.1
492 2017 / 3-06 - Бизнес информационни технологии - магистър - редовно - 1 год.1
491 2017 / 3-28 - Корпоративен бизнес и предприемачество - магистър - задочно - 1 год.1

Страница 1 от 9

Общо: 410

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив