Забравена парола

Учебни планове

#Име
527 2017 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 2 год.1
511 2017 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - редовно - 2 год.1
509 2017 / 3-28 - Корпоративен бизнес и предприемачество - магистър - редовно - 2 год.1
508 2017 / 1-41 - Преработка и хладилна технология на плодовете и зеленчуците - магистър - задочно - 2 год.1
506 2017 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.1
505 2017 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - редовно - 2 год.1
504 2017 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - редовно - 1 год.1
503 2017 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.1
502 2017 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.1
501 2017 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.1
500 2017 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.1
499 2017 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно - 2 год.1
498 2017 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.1
497 2017 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 2 год.1
496 2017 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.1
495 2017 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.1
494 2017 / 2-05 - Опаковане и опаковъчна техника в хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост - магистър - задочно - 1 год.1
493 2017 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - редовно - 1 год.1
492 2017 / 3-06 - Бизнес информационни технологии - магистър - редовно - 1 год.1
491 2017 / 3-28 - Корпоративен бизнес и предприемачество - магистър - задочно - 1 год.1
490 2017 / 3-28 - Корпоративен бизнес и предприемачество - магистър - редовно - 1 год.1
489 2017 / 3-03 - Индустриален мениджмънт - магистър - редовно - 1 год.1
488 2017 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 1 год.1
487 2017 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - редовно - 1 год.1
486 2017 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 1 год.1
485 2017 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 1 год.1
484 2017 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 1 год.1
483 2017 / 2-03 - Топлотехника - магистър - редовно - 1 год.1
482 2017 / 1-05 - Индустриални биотехнологии - магистър - редовно - 1 год.1
481 2017 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - редовно - 1 год.1
480 2017 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно - 1 год.1
479 2017 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 1 год.1
478 2017 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - редовно - 1 год.1
477 2017 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.1
476 2017 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.1
475 2017 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - редовно - 1 год.1
474 2017 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 1 год.1
473 2017 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - редовно - 1 год.1
472 2017 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 1 год.1
471 2017 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 1 год.1
470 2017 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - редовно - 1 год.1
469 2017 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.1
468 2017 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - редовно - 4 год.1
467 2017 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.1
466 2017 / 2-31 - Автоматика, информационна и управляваща техника - бакалавър - задочно - 4 год.1
465 2017 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.1
464 2017 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.1
463 2017 / 1-33 - Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.1
462 2017 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.1
461 2017 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.1

Страница 1 от 8

Общо: 380

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив