Забравена парола

Учебни планове

#Име
767 2020 / 2-04 - Хладилна и климатична техника - магистър - задочно - 2 год.1
766 2020 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - редовно - 2 год.1
765 2020 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.1
764 2020 / 3-21 - Икономика на хранителната индустрия - магистър - задочно - 1 год.1
763 COPY - 2020 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.1
762 2019 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.1
761 2020 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.1
760 2020 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - редовно - 2 год.1
759 2020 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.1
758 2020 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.1
757 2020 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.1
756 2020 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 2 год.1
755 2020 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 1 год.1
754 2020 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 2 год.1
753 2020 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно - 2 год.1
752 2020 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - задочно - 2 год.1
751 2020 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - задочно - 1 год.1
750 2020 / 3-04 - Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството - магистър - редовно - 2 год.1
749 2020 / 2-08 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - магистър - задочно - 2 год.1
748 2020 / 3-04 - Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството - магистър - задочно - 1 год.1
747 2020 / 3-03 - Индустриален мениджмънт - магистър - задочно - 2 год.1
746 2020 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.1
745 2020 / 3-21 - Икономика на хранителната индустрия - магистър - задочно - 2 год.1
744 2020 / 2-10 - Електроенергийна ефективност - магистър - задочно - 2 год.1
743 2020 / 2-10 - Електроенергийна ефективност - магистър - задочно - 1 год.1
742 2020 / 2-04 - Хладилна и климатична техника - магистър - задочно - 1 год.1
741 2020 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.1
740 2020 / 2-11 - Енергиен мениджмънт - магистър - задочно - 1 год.1
739 2020 / 2-11 - Енергиен мениджмънт - магистър - задочно - 2 год.1
738 2020 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - редовно - 4 год.1
737 2020 / 1-43 - Храни и национална сигурност - магистър - редовно - 1 год.1
736 2020 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.1
735 2020 / 1-06 - Индустриални и фармацевтични биотехнологии - магистър - задочно - 1 год.1
734 2020 / 1-06 - Индустриални и фармацевтични биотехнологии - магистър - редовно - 2 год.1
733 2020 / 3-19 - Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия - магистър - задочно - 1 год.1
732 2020 / 2-09 - Хранително машиностроене - магистър - задочно - 1 год.1
731 2020 / 2-09 - Хранително машиностроене - магистър - задочно - 2 год.1
730 2020 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.1
729 2020 / 3-06 - Бизнес информационни технологии - магистър - задочно - 1 год.1
728 2020 / 3-28 - Корпоративен бизнес и предприемачество - магистър - задочно - 1 год.1
727 2020 / 3-28 - Корпоративен бизнес и предприемачество - магистър - задочно - 2 год.1
726 2020 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.1
725 2020 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 1 год.1
724 2020 / 3-28 - Корпоративен бизнес и предприемачество - магистър - редовно - 2 год.1
723 2020 / 1-02 - Функционални храни - магистър - задочно - 1 год.1
722 2020 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 1 год.1
721 2020 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 1 год.1
720 2020 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно - 1 год.1
719 2020 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 1 год.1
718 2020 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.1

Страница 1 от 13

Общо: 608

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив