Забравена парола

Преглед

Име: 19 - Хранене и туризъм
Основно звено: Стопански факултет
Кратко описание:

През 1961 година във ВИХВП се разкрива специалност “Обществено хранене” и се приемат първите студенти. През 1962 година се сформира студентска група от третокурсници от различни специалности, които през 1965 се дипломират като първи випуск – инж. технолози по “Обществено хранене”. За временен ръководител на новосформираната специалност е натоварен доц. Антон Радоев, който преподава дисциплината “Биохимия с физиология на храненето и основи на диетичното хранене”. От 1964 г. – ръководител на катедрата е проф. Борис Ламбрев /тогава доцент/, следван от проф. П. Пеев /тогава доцент/ за периода 1978 – 1992 год. От последната година проф. Пеев напуска катедрата и преминава към катедра “Икономика”. Ръководител на катедрата от 1992 до 2000 г. е проф. Ст. Стамов, 2000 – 2001 – проф. Г. Сомов; 2002 – 2007 – проф. Й. Алексиева, 2008 – 2012 – доц. В. Терзиева, 2012 – 2014 – проф. Й. Алексиева, от 2014 - 2016 – проф. М. Баева, а от 2016 - проф. Й. Алексиева. 

Специалност “Обществено хранене” съществува до 1997 година, когато на нейна база се разкрива специалността ”Туризъм” с две бакалавърски специализации: “Хранене” и “Туристическо обслужване”. Започва обучение по нов учебен план и съответни програми, по тристепенната система на обучение – бакалавър, магистър и доктор. В края на същата година, катедрата се преименува в “Хранене и туризъм”.
 
От 2003 год. катедрата е приета за член на ЕСА /Европейска Асоциация по Кетъринг/.
 
В момента колективът на катедра “Хранене и туризъм” обучава  студенти по:
 
· ОКС “Бакалавър” – специалности “Туризъм”, “Кетъринг” и “Хотелиерство и  ресторантьорство” и „Храни, хранене и диететика“.
 
· ОКС “Магистър” – специалности “Туризъм” и „Кетъринг“.
 
· ОНС “Доктор” по научната специалност 5.12 Хранителни технологии (Технология на продуктите за обществено хранене).
 
Членовете на катедрата провеждат курсове по следдипломна квалификация – различни форми, извършват консултации за работещи в туризма и кетъринга, организират семинари у нас и в чужбина.
 
Катедрата разполага с много добра база, в която се водят учебните занятия – семинарни зали и специализирани лаборатории, собствена компютърна зала, модерна учебна кухня с учебен ресторант, където студентите провеждат учебна практика. Преподавателите и студентите ползват специализирана  библиотека към катедрата с книги, повечето от които са на английски и по-малка част на  френски, немски, руски и български език.
 
За организацията и провеждането на учебния процес, а също така за подпомагане на научноизследователската работа, в катедрата работят инж. Павлина Дойкина и Таня Михайлова.

 

Преподаватели

Преподавател Телефон Електронна поща
проф. д-р Йорданка Николова Алексиева tourismexam@abv.bg
проф. д-р Йорданка Николова Алексиева 0894337993 tourismexam@abv.bg
доц. д-р Румен Борисов Михов 032 603-772 rumenmihov@abv.bg
доц. д-р Кремена Николаева Никовска 032 603-772 krnikovska@abv.bg
доц. д-р Иван Обретенов Обрешков 032 603-752 mentor_bg@yahoo.com
проф. д-р Петър Лозанов Славейков -
проф. д-р Марианна Русева Баева 032 603-766 mbaevadoctor@gmail.com
проф. д-р Тана Николова Сапунджиева tsapoundjieva@hotmail.com
доц. д-р Илиана Василева Милкова-Томова 032 603-780 iliana_tomova@abv.bg
доц. д-р Васил Цанков Драганов vtzankov@nbu.bg
доц. д-р Иванка Василева Петрова 032 603-772 vania_petrova@mail.bg
доц. д-р Снежана Димитрова Иванова 032 603-752 snejana.1958@abv.bg
гл.ас. д-р Драгомира Василева Бухалова 032 603-780 d.buhalova@abv.bg
проф. д-р Георги Сомов nts@hst.bg
доц. д-р Анета Тинчева Попова 032603784, 384 popova_aneta@yahoo.com
гл.ас. д-р Станко Стоянов Станков 032603784, 384 docstankov@gmail.com
гл.ас. д-р Хафизе Нури Фидан 032603784, 384 hafizefidan@abv.bg
гл.ас. д-р Мария Петрова Димитрова - Димова 032603784, 384 mcollege_plovdiv@abv.bg

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив