Забравена парола

Преглед

Име: 33 - Икономика, предприемачество и управление
Основно звено: Стопански факултет
Кратко описание:

Преподаватели

Преподавател Телефон Електронна поща
доц. д-р Атанаска Михаилова Тенева 032603706 a_teneva@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Татяна Петрова Панчева tania_pan@mail.bg
проф. д.н Божидар Иванов Хаджиев cei@abv.bg
проф. Румен Иванов Стаматов stamatov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Ива Александрова Бичурова i_bichurova@uft-plovdiv.bg
проф. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева v_alexieva@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Петя Георгиева Йорданова-Динова p_yordanova@uft-plovdiv.bg
проф. д-р Снежинка Константинова Стоянова s_konstantinova@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Ивелина Андонова Кулова kulova@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Силвия Атанасова Топлева topleva@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Венета Методиева Марковска v_markovska@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Георги Крумов Тосков g_toskov@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Катина Методиева Вълева k_valeva@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Донка Димитрова Куманова - Ларде donka_kumanova@abv.bg
гл.ас. д-р Ана Руменова Янева 032/603706 a_yaneva@uft-plovdiv.bg

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив