Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1 Физикохимия и колоидна химия01.011
2 Колоидна химия01.021
3 Неорганична химия01.031
4 Химия01.041
6 Биофизикохимия01.061
7 Организация и дейност на контролните лаборатории02.161
8 Бионеорганична химия01.081
9 Физикохимия01.09 М1
10 Стабилност на колоидните системи01.101
11 Приложна химична термодинамика01.111
12 Акваметрия и колориметрия на хранителните продукти01.12 М1
13 Реология на хранителните продукти02.201
14 Неорганичен и физикохимичен анализ01.14 М1
15 Английски език07.011
16 Аналитична химия02.011
17 Аналитична химия – тфп02.021
18 Инструментални методи за анализ – тфп02.031
19 Инструментални методи за анализ02.041
20 Преддипломен стаж02.051
21 Държавен изпит/дипломна работа02.061
22 Научно изследователска работа със студенти02.071
23 Учебна практика02.081
24 Съвременни методи и средства за обективен анализ на храни02.09 М1
25 Нови методи за нализ на хранителни продукти02.101
26 Инструментални методи за анализ на продуктите от животински произход02.11 М 1
27 Физична и химична безопасност на храните02.121
28 Анализ на храни02.131
29 Екохимия на металите в храни02.141
30 Органична химия03.011
31 Хранителна химия03.021
32 Химия на храните и процесите03.031
33 Биологично активни вещества в храните03.041
34 Химия на природните съединения03.051
35 Обща органична химия03.061
36 Химични процеси в хранителните технологии03.071
37 Функционален органичен анализ03.081
38 Химия на консервираните храни03.091
39 Химия и микробиология на лечебните храни03.101
40 Механизъм на химическите процеси във ферментационните технологии03.111
41 Ароматообразуващи процеси във ферментационните продукти03.121
42 Хидроколоидите в хранително вкусовите продукти03.131
43 Обща хранителна химия03.141
44 Химия на въглехидратите03.151
45 Съвремении технологии и методи за анализ на биологично-активни вещества02.211
46 Учебна практика – две седмици03.191
47 Преддипломен стаж03.201
48 Дипломен проект/работа03.211
49 Основи на кулинарната химия02.221
50 Биохимия04.011
52 Ензими във винопроизводството04.031

Страница 1 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив