Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1 Физикохимия и колоидна химия01.011
2 Колоидна химия01.021
3 Неорганична химия01.031
4 Химия01.041
1671 Физикохимия и колоидна химия01.051
6 Биофизикохимия01.061
8 Бионеорганична химия01.081
9 Физикохимия01.09 М1
10 Стабилност на колоидните системи01.101
11 Приложна химична термодинамика01.111
12 Акваметрия и колориметрия на хранителните продукти01.12 М1
14 Неорганичен и физикохимичен анализ01.14 М1
2243 Хранителна физикохимия01.171
16 Аналитична химия02.011
17 Аналитична химия – тфп02.021
18 Инструментални методи за анализ – тфп02.031
19 Инструментални методи за анализ02.041
20 Преддипломен стаж02.051
21 Държавен изпит/дипломна работа02.061
22 Научно изследователска работа със студенти02.071
23 Учебна практика02.081
24 Съвременни методи и средства за обективен анализ на храни02.09 М1
25 Нови методи за нализ на хранителни продукти02.101
26 Инструментални методи за анализ на продуктите от животински произход02.11 М 1
27 Физична и химична безопасност на храните02.121
28 Анализ на храни02.131
29 Екохимия на металите в храни02.141
1877 Индивидуална работа с преподаватели02.151
7 Организация и дейност на контролните лаборатории02.161
1691 Механизъм и анализ на биологичната активност на хранителни системи02.171
1692 Инструментални методи за анализ на храни02.181
1693 Инструментални методи за анализ на храни I02.191
13 Реология на хранителните продукти02.201
45 Съвремении технологии и методи за анализ на биологично-активни вещества02.211
49 Основи на кулинарната химия02.221
1957 Химичен анализ на замърсители и добавки в храни02.241
1958 Изследователска работа02.251
2022 Аналитични методи за контрол на химични контаминанти в храни02.261
2053 Хемометрия и статистика в анализа на храни02.271
2166 Физични методи за анализ на храни02.281
30 Органична химия03.011
31 Хранителна химия03.021
32 Химия на храните и процесите03.031
33 Биологично активни вещества в храните03.041
34 Химия на природните съединения03.051
35 Обща органична химия03.061
36 Химични процеси в хранителните технологии03.071
37 Функционален органичен анализ03.081
38 Химия на консервираните храни03.091
39 Химия и микробиология на лечебните храни03.101

Страница 1 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив