Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
788 Cad/cam системи26.301
861 KAD/KAM системи28.091
2190 Автентичност и контрол на напитки13.561
472 Автентичност на храните18.361
760 Автоматизация26.011
866 Автоматизация и роботизация на производството28.141
1619 Автоматизация на инженерния труд28.741
778 Автоматизация на производствените процеси в ХВП26.201
773 Автоматизация на технологични процеси26.151
783 Автоматизация на хладилни , климатични и термопомпени системи26.251
759 Автоматизирани производствени системи25.301
787 Автоматизирано електрозадвижване26.291
779 Автоматизирано проектиране на системи за автоматизация26.211
2144 Автоматични линии и комплекси за опаковане на хранителни продукти28.1091
1832 Автоматични технологични линии в ХВ и БТП28.871
799 Адаптивни системи26.41 М1
1643 Административно и трудово законодателство20.1181
1868 Аериране на теста и емулсии12.591
12 Акваметрия и колориметрия на хранителните продукти01.12 М1
509 Актуални проблеми в храненето и туризма19.331
2140 Актуални проблеми и политика в храненето19.1181
2051 Алгоритми за обучение и самообучение в компютърни системи30.681
2109 Алтернативна използваемост на тютюна17.241
838 Алтернативни енергийни източници и технологии27.671
326 Ампелография13.121
2131 Анализ и контрол на качеството на храните08.501
789 Анализ и разпознаване на образи, изображения и сцени26.311
802 Анализ и синтез на логически и цифрови системи26.46 М1
928 Анализ и синтез на логически схеми30.041
614 Анализ и управление на операциите в кетъринга11.701
585 Анализ на стопанската дейност20.361
2137 Анализ на фармецевтични продукти18.541
28 Анализ на храни02.131
16 Аналитична химия02.011
17 Аналитична химия – тфп02.021
2022 Аналитични методи за контрол на химични контаминанти в храни02.261
746 Аналогова схемотехника25.131
15 Английски език07.011
1917 Английски език07.31 - Д1
146 Английски език - факултативен07.171
137 Английски език – I07.061
141 Английски език – II07.121
150 Английски език – III07.211
1756 Антинутриенти в храните19.941
2102 Арома и фито-продукти16.351
41 Ароматообразуващи процеси във ферментационните продукти03.121
283 Аспирационни уредби и пневматичен транспорт12.17 М1
309 Аспирационни уредби и пневматичен транспорт в хлебната и сладкарската промишленост12.431
1866 Аспирационни уредби и пневматичен транспорт в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост12.571
2086 Аспирационни, пневмотранспортни системи и специално технологично обзавеждане12.661

Страница 1 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив