Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1747 Якост и динамика на машини, апарати и съоръжения в ХВ и БТП22.241
907 Шприц-, прес- и бласт форми28.551
154 Чужд език07.30 Д1
969 Цифрови системи30.451
750 Цифрова схемотехника25.171
941 Цифрова обработка на сигнали30.171
810 Цифрова обработка на сигнали26.541
1850 Ценова политика20.521
620 Цени и ценообразуване20.641
1786 Цени и ценообразуване11.041
217 Хранително законодателство09.32 М1
1637 Хранителни, вкусови и био- технологии10.401
102 Хранителни добавки06.141
31 Хранителна химия03.021
2243 Хранителна физикохимия01.171
69 Хранителна токсикология05.101
1700 Хранителна микробиология и контрол05.211
67 Хранителна микробиология05.081
1730 Хранителна микробиология19.811
1652 Хранителна екология06.471
53 Хранителна биохимия04.041
464 Хранителна биотехнология18.281
2221 Хранителен прием и статус19.1221
1706 Хранителен аромат03.161
1964 Хранене при нарушение на физическото или психическото здраве19.1041
504 Хранене и социалнозначими заболявания19.281
503 Хранене и диететика19.271
492 Хотелиерство19.161
496 Хладилно и търговско обзавеждане19.201
263 Хладилници и хладилни технологични процеси – проект10.351
889 Хладилници и хладилни инсталации - проект28.371
883 Хладилници и хладилни инсталации28.311
255 Хладилници10.271
254 Хладилни технологични процеси и съоръжения10.261
890 Хладилни съоръжения за бита, търговията и транспорта28.381
2020 Хладилни машини и инсталации10.591
881 Хладилни машини28.291
253 Хладилни машини10.251
252 Хладилни инсталации – проект10.241
256 Хладилни инсталации10.281
2214 Хладилни и климатични инсталации - проект27.481
1656 Хладилни и климатични инсталации27.461
1762 Хладилни агенти и студоносители28.801
261 Хладилна технология на хранителните продукти10.331
258 Хладилна технология на растителните продукти10.301
2017 Хладилна технология на плодовете и зеленчуците10.56
257 Хладилна технология на животинските продукти10.291
913 Хладилна техника – проект28.611
245 Хладилна техника и технология10.171
911 Хладилна техника - I част28.591

Страница 1 от 32

Общо: 1586

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив