Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
461 Биопродукти за селското стопанство18.25 М1
462 Микробни популации и асоциации18.26 М1
463 Клетъчна биология18.27 М1
464 Хранителна биотехнология18.281
465 Технологично обзавеждане18.291
468 Учебна практика18.321
469 Преддипломен стаж18.331
470 Дипломен проект/работа18.341
471 Научно изследователска работа със студенти18.351
472 Автентичност на храните18.361
473 Основи на биотехнологичните производства18.371
474 Микробиологична безопасност на храните18.381
475 Безопансност на генетично модифицирани храни18.391
476 Разделяне и анализ на биологично- активни компоненти в храните18.401
477 Технология на кулинарната продукция19.011
478 Въведение в туризма19.021
479 Организация и управление на бара19.031
480 Стокознание на храни и напитки19.041
481 Хигиена на храненето19.051
482 Основи на кулинарната технология19.061
483 Маркетинг и реклама в туризма19.071
484 Туристически информационни центрове19.081
485 Туроператорска, агентска и транспортна дейност19.091
486 Технология на продукцията за обществено хранене19.101
487 Управление на туризма19.111
488 География на туризма19.121
489 Туристически ресурси19.131
490 Технологично обзавеждане в храненето и туризма19.141
491 Ресторантьорство19.151
492 Хотелиерство19.161
493 Технологичен дизайн19.171
494 Екология и устойчиво развитие в туризма19.181
495 Сензорен анализ19.191
496 Хладилно и търговско обзавеждане19.201
497 Национални особености в храненето19.211
498 Диетично хранене19.221
499 Планиране на кетърингово събитие19.231
500 Специализирани видове туризъм19.241
501 Екология в туризма19.251
502 Инстлации в хотела и ресторанта19.261
503 Хранене и диететика19.271
504 Хранене и социалнозначими заболявания19.281
505 Туристически ресурси в България19.291
506 Създаване на нов продукт в храненето и туризма19.30 М1
507 Управление на качеството в храненето и туризма19.31 М1
509 Актуални проблеми в храненето и туризма19.331
510 Групов проект/самостоятелно изследване/по избираеми направления19.34 М1
511 Маркетингови проучвания в туризма и храненето19.35 М1
512 Технологично проектиране на хотел-ресторантски комплекси19.36 М1
513 Винен туризъм19.371

Страница 10 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив