Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
643 Валута и валутни операции11.251
634 Митнически контрол на храните11.261
1806 Финансиране и кредитиране11.271
558 Финанси11.281
608 Икономика и управление на предприятията11.291
605 Мениджмънт на маркетинга11.301
610 Инвестиционна политика11.311
612 Бизнес преговори11.321
618 Стопански и финансов контрол11.331
1792 Управлениена туристическата фирма11.341
1794 Технология и организация на туристическата дейност11.351
1790 Мениджмънт в хотели и ресторанти11.361
1793 Организация и управление на алтернативни видове туризъм11.371
1791 Застраховане в туризма11.381
1658 Основи на реинженеринг на индустриалното предприятие11.391
619 Маркетинг на информационните технологии11.401
1795 Корпоративно управление11.411
1799 Корпоративна култура и психология на обслужването11.42
611 Международен маркетинг11.431
566 Стратегически мениджмънт11.441
565 Международна икономика11.451
582 Реинженеринг на информационни технологии11.461
629 Учебна практика11.471
623 Фирмена сигурност11.481
1796 Туристически бизнес11.491
1664 Международен бизнес11.501
606 Финансов мениджмънт11.511
641 Енергийна ефективност и конкурентноспособност11.521
645 Енергиен бизнес11.531
646 Търговия с енергийни ресурси11.541
647 Енергийна сигурност11.551
625 Европейска интеграция11.561
589 Предприемачество11.571
590 Стратегически мениджмънт в туризма11.581
591 Реинженеринг11.591
593 Иновационен мениджмънт11.601
595 Банково обслужване11.611
1785 Управление на проекти11.621
596 Стандартизация и хранително законодателство11.631
597 Социология и инженерна психология11.641
639 Бизнес икономика11.651
607 Организация и управление на масовия туризъм11.661
644 Предприемачество в туристическия бизнес11.671
633 Курсов проект (мениджмънт на индустриалното предприятие)11.681
628 Комплексен реинженеринг11.691
614 Анализ и управление на операциите в кетъринга11.701
1828 Индивидуална работа с преподаватели11.711
601 Управление на иновациите11.721
581 Финансов мениджмънт в туризма11.731
1788 Преддипломен стаж11.741

Страница 10 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив