Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1814 Търговско, административно и трудово законодателство19.961
1813 Санитарна техника в хотела и ресторанта19.981
1812 Индустриален туризъм19.971
1811 Основи на правото и нормативно- правната уредба в туризма19.321
1810 Психология на управлението11.771
1809 Микробиологичен анализ и контрол на захарта и захарните изделия05.181
1808 Икономикс11.751
1807 Електронен бизнес11.761
1806 Финансиране и кредитиране11.271
1805 Икномика на предприятията в хранително-вкусовата промишленост11.131
1804 Бизнес проектиране20.711
1803 Опознавателна практика11.821
1802 Международен туризъм и маркетинг20.731
1801 Индивидуална работа с преподаватели1.711
1800 Научно-изследователска работа със студенти11.831
1799 Корпоративна култура и психология на обслужването11.42
1798 Управление на риска11.221
1797 Конкуренция и конкурентоспособност на фирмата11.201
1796 Туристически бизнес11.491
1795 Корпоративно управление11.411
1794 Технология и организация на туристическата дейност11.351
1793 Организация и управление на алтернативни видове туризъм11.371
1792 Управлениена туристическата фирма11.341
1791 Застраховане в туризма11.381
1790 Мениджмънт в хотели и ресторанти11.361
1789 Държавен изпит/Дипломна работа11.851
1788 Преддипломен стаж11.741
1787 Икономика на информационния бизнес20.691
1786 Цени и ценообразуване11.041
1785 Управление на проекти11.621
1784 ТЕЦ и когенерационни системи27.651
1783 Промишлена топлотехника27.641
1782 Енергиен анализ27.591
1781 Енергиен анализ27.581
1780 Промишлени топлинни инсталации27.511
1779 Парогенератори и технологични пещи27.471
1778 Енергийна ефективност на хладилни и климатични системи27.451
1777 Топлинно стопанство27.441
1776 Научно-изследователска работа със студенти27.431
1775 Проектиране на топлинни системи - проект27.401
1774 Енерготехнологичен анализ на промишлени предприятие27.371
1773 Възобновяеми енергийни източници27.281
1772 Топлотехника27.171
1771 Топлотехника27.161
1769 Структури от данни и приложни алгоритми30.311
1768 Учебна практика по схемотехника30.211
1767 Хидравлични машини28.851
1766 Проектиране на хладилни и климатични инсталации - проект28.841
1765 Проектиране на хладилни и климатични инсталации28.831
1764 Стандартизация, сертификация и изпитване на хладилна и климатична техника28.821

Страница 10 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив