Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
803 Компютърно симулиране и проектиране26.47 М1
575 Комуникационен мениджмънт20.261
1797 Конкуренция и конкурентоспособност на фирмата11.201
2007 Консервиране и хладилна обработка на храните10.611
212 Контрол и архивиране на технологичните процеси в млечната промишленост09.27 М1
99 Контрол и пречистване на водите от производствата на хранително вкусовата промишленост06.11 М1
106 Контрол и пречистване на въздуха от производствата на хранително вкусовата промишленост06.18 М1
233 Контрол и регулация на безопасността на храните10.051
870 Контрол и управление на качеството28.181
2206 Контрол на акцизни напитки и тютюневи изделия13.621
1941 Контрол на качеството на водите в хранителната индустрия06.541
1799 Корпоративна култура и психология на обслужването11.42
1795 Корпоративно управление11.411
2263 Коучинг и управление на екипа33.081
790 Крайни автомати26.321
364 Криобиология14.211
532 Кулинарен туризъм19.561
523 Кулинарна технология19.471
1752 Културен туризъм19.901
528 Културно-опознавателен туризъм19.521
632 Курсов проект (икономика на индустриалното предприятие)20.681
633 Курсов проект (мениджмънт на индустриалното предприятие)11.681
1620 Курсов проект - изготвяне на ОВОС в в хранително-вкусовата промишленост06.461
793 Курсов проект по интелигентни системи26.351
798 Курсов проект по техническа диагностика и сигурност на системите за управление26.401
786 Курсов проект по автоматизация на технологични процеси26.281
946 Курсов проект по вградени микропроцесори30. 221
1630 Курсов проект по компютърна графика и дизайн30.621
808 Курсов проект по компютърно симулиранне и проектиране26.52 М1
120 Курсов проект по очистване на води06.321
903 Курсов проект по очистване на въздуха28.51 М1
784 Курсов проект по теория на управлението26.261
402 Курсов проект по технологично обзавеждане16.101
391 Курсов проект по технологично обзавеждане15.251
390 Курсов проект по технология на захарта15.241
780 Курсов проект с практикум по ксу26.221
333 Курсово проектиране13.191
362 Курсово проектиране14.171
384 Курсово проектиране15.181
2035 Логистика28.1041
1912 Логистика и дистрибуция40.171
578 Логистика и дистрибуция11.051
2203 Логистика на веригата за доставка на храни10.731
951 Логическо програмиране30.27 М1
346 Лозаро-винарско законодателство13.331
557 Макроикономика20.081
568 Маркетинг11.031
483 Маркетинг и реклама в туризма19.071
604 Маркетинг и реклама в туризма20.551
1988 Маркетинг и реклама в храненето и туризма19.1111

Страница 10 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив