Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
2098 Технологичен проект15.381
2071 Технологичен контрол при производството на млечни продукти09.591
432 Технологичен контрол на промишлената обработка и преработка на тютюна17.17 М1
357 Технологичен контрол и оптимизиране на технологиите14.12 М1
1708 Технологичен контрол в млечната промишленост09.451
542 Технологичен контрол19.661
493 Технологичен дизайн19.171
1704 Технологии и техника за очистване на въздух в хранително-вкусовата промишленост06.521
1728 Технологии и техника за очистване на води в хранително-вкусовата промишленост06.501
2146 Технологии за опаковане28.1111
1890 Технологии в зърнопреработването и хлебопроизводството12.541
262 Техническо ослужване на хладилници и хладилни инсталации10.341
1862 Техническо и технологично оптимизиране във винопроизводството13.441
680 Техническо документиране22.161
770 Технически средства за автоматизация26.121
548 Технически инсталации и системи в кетърингово предприятие (планиране и проектиране)19.721
1749 Технически измервания и уреди22.261
1932 Техническа механика и инженерна графика22.291
1635 Техническа механика - II22.211
1634 Техническа механика - I22.201
666 Техническа механика22.021
1746 Техническа механика22.221
797 Техническа диагностика и сигурност на системите за управление26.39 М1
1758 Техническа диагностика и надежност на системите за управление26.561
748 Техническа безопасност25.151
96 Техническа безопасност06.081
867 Техническа безопасност28.151
1646 Техника за растителни масла16.261
875 Техника за производство на храни и напитки28.231
1645 Техника за производство на напитки28.791
132 Техника за очистване06.441
1909 Техника за механична и хидравлична обработка - проект28.1001
915 Техника за механична и хидравлична обработка28.631
732 Техника за месни и млечни продукти24.121
1644 Техника за консервиране на храни28.781
1844 Техника за бита, търговията и храненето28.961
127 Техника за биопроизводства и очистване06.391
222 Техника в млечната промишленост09.371
813 Термодинамика27.021
846 Термична обработка на отпадъци и горивна техника27.361
1859 Теория на хлебопроизводството и сладкарството12.561
764 Теория на управлението II част26.061
763 Теория на управлението I част26.051
602 Теория на пазарното стопанство11.021
679 Теория на механизмите и машините22.151
401 Теория на козметичните форми16.09 М1
1858 Теоретични основи при производството на сирене09.501
219 Теоретични основи на сиренето09.341
205 Теоретични основи на сиренарството09.201
2075 Теоретични основи на методите за консервиране на храни10.651

Страница 10 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив