Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
514 Екскурзионна дейност и анимация19.381
515 Специализирани видове хранене19.391
516 Системи за централизирано кулинарно производство19.401
517 Опознавателна практика19.411
518 Учебна практика19.421
519 Преддипломен стаж19.431
520 Дипломен проект/работа19.441
521 Нирс19.451
522 Безопасност и сигурност на госта19.461
523 Кулинарна технология19.471
524 Пешеходен туризъм19.481
525 Български фолклор и етнология19.491
526 Селски туризъм19.501
527 Религиозен туризъм19.511
528 Културно-опознавателен туризъм19.521
529 Екотуризъм19.531
530 Екскурзоводство19.541
531 Туристическа анимация19.551
532 Кулинарен туризъм19.561
533 Технологично обзавеждане в хотела и ресторанта19.571
534 Опаковки и опаковъчна техника в кулинарното производство19.581
535 Кетъринг в транспорта19.591
536 Технология на сладкарските изделия19.601
537 Кетъринг в предприятия19.611
538 Технологично проектиране на заведенията за хранене и пребиваване19.621
539 Дизайн на ястия19.631
540 Управление на качеството на храни и напитки19.641
541 Физиология на храненето19.651
542 Технологичен контрол19.661
543 Отопление и вентилация в хотела и ресторанта19.671
544 Сомелиерство19.681
545 Технологично проектиране на централизирано кулинарно производство19.691
546 Управление на кетърингови мероприятия19.701
547 Регионално развитие и туризъм19.711
548 Технически инсталации и системи в кетърингово предприятие (планиране и проектиране)19.721
549 Изследователски проект (самостоятелно изследване по избираеми направления в кетъринга)19.731
550 Икономика на индустриалното предприятие20.011
551 Стопанска история20.021
552 Икономика на предприятията в хранително вкусовата промишленост20.031
553 Организация на производството в хвп20.041
554 Микроикономика20.051
555 Основи на управлението20.061
556 Счетоводство и контрол11.141
557 Макроикономика20.081
558 Финанси11.281
559 Право I част20.101
560 Философия20.111
561 Право II част20.121
563 Икономически теории20.141
564 Основи на индустриалния мениджмънт11.011

Страница 11 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив