Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1808 Икономикс11.751
1807 Електронен бизнес11.761
1810 Психология на управлението11.771
1821 Стратегическо управление11.781
2024 Предприемачество и енергиен мениджмънт11.791
1825 Управление на логистични системи11.801
1822 Производствена практика11.811
1803 Опознавателна практика11.821
1800 Научно-изследователска работа със студенти11.831
2025 Управление на европейски проекти11.841
1789 Държавен изпит/Дипломна работа11.851
1937 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост11.861
1938 Публично-частно партньорство в туризма11.871
1939 Европейски политики и практики11.881
2040 Инженеринг11.891
2081 Бизнес предприемачество11.901
2082 Управление на проекти11.911
2177 Технологично предприемачество11.931
2178 Индустриално предприемачество11.941
2197 Маркетинг на напитките11.951
267 Зърнени суровини и съхранението им12.011
268 Силозно- складова технология12.021
269 Основи на зърнопреработването12.031
270 Технология на зърнените продукти12.041
271 Технология на комбинираните фуражи12.051
272 Технологично обзавеждане на зърнопреработващата и фуражната промишленост12.061
273 Суровини за хлебната и сладкарската промишленост12.071
274 Микробиология на зърното и хляба12.081
275 Технология на хляба12.091
276 Технология на хлебните и сладкарските изделия12.101
277 Технология на макаронените изделия12.111
278 Технологично обзавеждане на хлебната промишленост12.121
279 Основи на хлебопроизводството и сладкарството12.131
280 Технология на хранителните продукти12.141
281 Технология на зърносъхранението и зърнопреработването12.151
282 Технология на хляба и хлебните изделия12.161
283 Аспирационни уредби и пневматичен транспорт12.17 М1
284 Технология на хранителните продукти от растителен произход12.181
285 Учебна практика12.191
286 Преддипломен стаж12.201
287 Дипломен проект/работа12.211
288 Научно-изследователска работа със студенти12.221
289 Технологично обзавеждане на зърнената и хлебната промишлености12.231
290 Технология на зърнените и фуражните продукти12.241
291 Технология на хляба и макаронение изделия12.251
292 Технология на функционални храни и напитки на зърнена основа12.261
293 Въведение в научните изследвания12.271
294 Сензорен анализ12.281
295 Микробиология на хляба, хлебните и сладкарските изделия12.291
296 Управление на качеството12.301

Страница 11 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив