Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1748 Синтез и анализ на механизми на опаковъчната техника22.251
1747 Якост и динамика на машини, апарати и съоръжения в ХВ и БТП22.241
1746 Техническа механика22.221
1745 Ваути и валутни операции21.211
1744 Борси и борсови операции21.201
1742 Обработка на експериментални данни21.191
1741 Компютърни методи за анализ на храни21.181
1740 Дискретни структури21.171
1739 Моделиране и оптимизиране на технологичните процеси21.161
1738 Туристически мероприятия и събития19.891
1737 Организация и управление на пътни туристически агенции19.881
1736 Функционални храни19.871
1735 Санитарна техника19.861
1734 Хигиена в обектите за хранене19.851
1733 Технология на диетичните храни19.841
1732 Проучвания в храненето19.831
1731 Производствена практика19.821
1730 Хранителна микробиология19.811
1729 Управление в туризма19.801
1728 Технологии и техника за очистване на води в хранително-вкусовата промишленост06.501
1727 Генетика и селекция на промишлени микроорганизми18.031
1726 Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати16.401
1725 Научно - техническа информация - представяне и търсене16.421
1724 Разработка и защита на дисертационен труд16.411
1723 Методика на научните изследвания16.431
1722 Технология на фито- и аромапрепарати16.301
1721 Управление на качеството16.311
1720 Системи за контрол и управление на качеството на храни16.291
1719 Технологични аспекти при опаковане на хранителните продукти16.281
1718 Технологично обзавеждане на предприятията за производство на захарни изделия15.291
1717 Технологично обзавеждане на захарните заводи15.281
1716 Технология на хранителните продукти10.43
1715 Безопасност на храните в хладилната верига10.481
1714 Биоконсервиране на плодовете и зеленчуците10.471
1713 Технология на продуктите от растителен произход10.411
1712 Топлофизични процеси в хладилната технология на храните10.461
1711 Технологично обзавеждане в консервната промишленост10.451
1710 Технология на соковете и концентратите10.441
1709 Опознавателен стаж09.471
1708 Технологичен контрол в млечната промишленост09.451
1707 Биохимия на метаболитните процеси04.111
1706 Хранителен аромат03.161
1705 Процеси и апарати в месната и млечната промишленост08.191
1704 Технологии и техника за очистване на въздух в хранително-вкусовата промишленост06.521
1702 Микробиологичен анализ на храни05.271
1701 Органична химия и микробиология05.231
1700 Хранителна микробиология и контрол05.211
1699 Геномика и протеомика04.161
1698 Биохрани04.141
1697 Молекулярно-генетични методи за идентификация на микроорганизми във функционалните храни04.131

Страница 11 от 32

Общо: 1586

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив