Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
2090 Масообменни и топлообменни процеси в технологията на спирта и отпадните продукти13.491
330 Масообменни и топлообменни процеси при производството на високоалкохолните напитки и спирта13.16 М1
817 Масообменни уредби27.071
656 Математика – I част21.071
661 Математика – II част21.121
853 Материалознание28.011
734 Материалознание25.011
879 Материалознание - II част28.271
878 Материалознание - I част28.261
895 Материалознание и технология на металите – I част28.431
854 Материалознание и технология на металите28.021
1639 Материалознание и технология на металите II част28.771
1893 Машини автомати - проект28.1011
2034 Машини и апарати в ХВП /по направления/28.1031
859 Машини и апарати за механична и хидравлична обработка - I част28.071
865 Машини и апарати за механична и хидравлична обработка – II част28.131
868 Машини и апарати за механична и хидравлична обработка – курсов проект28.161
906 Машини с цпу28.541
918 Машини – автомати28.661
676 Машинни елементи22.121
677 Машинни елементи – проект22.131
667 Машинознание22.031
675 Машинознание за компютърни системи22.111
894 Машиностроителна практика28.421
1664 Международен бизнес11.501
611 Международен маркетинг11.431
2183 Международен туризъм20.831
1802 Международен туризъм и маркетинг20.731
565 Международна икономика11.451
1823 Международна икономика20.161
873 Мембранна техника28.211
731 Мембранни процеси24.11 М1
1790 Мениджмънт в хотели и ресторанти11.361
1659 Мениджмънт на безопасността в индустриалното предприятие06.491
1911 Мениджмънт на маркетинга40.161
605 Мениджмънт на маркетинга11.301
1937 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост11.861
1881 Метаболомика и аквафотомика05.321
2065 Методи за анализ на месни и рибни продукти08.431
791 Методи за оптимизация26.331
114 Методи за очистване на води в хранителната индустрия06.261
901 Методи за очистване на въздуха28.491
1944 Методи за очистване на въздуха в хранителната индустрия06.571
2059 Методи и съоръжения за очистване и контрол на води в хранителната индустрия06.641
2060 Методи и съоръжения за очистване и контрол на въздуха в хранителната индустрия06.651
1723 Методика на научните изследвания16.431
980 Методика на научните изследвания40.011
88 Методически основи на научните изследвания05.40 Д1
863 Методология на проектирането28.111
678 Метрология и измервателна техника22.141

Страница 11 от 32

Общо: 1586

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив