Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
297 Технология на сладкарските изделия12.311
298 Технологично обзавеждане на хлебната и сладкарската промишленост12.321
299 Специални храни и напитки на зърнена основа12.331
300 Специални технологии в зърносъхранението12.34 М1
301 Специално технологично обзавеждане12.35 М1
302 Специални технологии в зърнопреработването12.36 М1
303 Специални технологии в хлебопроизводството12.37 М1
304 Иновации в сладкарството12.38 М1
305 Функционални храни на зърнена основа12.39 М1
306 Безопасност и системи за управление на качеството в зърнопреработвателната, хлебната, сладкарската и макаронената промишленост12.401
307 Технология на макаронените изделия12.411
308 Промишлена вентилация и обезпрашаване12.421
309 Аспирационни уредби и пневматичен транспорт в хлебната и сладкарската промишленост12.431
310 Технология на храните12.441
311 Технологично оборудване за производство на хляба, хлебните, сладкарските и макаронените изделия12.451
312 Безопасност , качество и технологична документация на хляба, хлебните, сладкарските и макаронените изделия12.461
313 Технология на специални хлебни и сладкарски храни и напитки12.471
314 Технологична организация и проектиране на обекти за производство на хляба, хлебните, сладкарските и макаронените изделия12.481
315 Технологични функции на добавките в хляба, хлебните, сладкарските и макаронените изделия12.491
316 Суровини за хляб, хлебни и сладкарски изделия12.501
1687 Индивидуална работа с преподаватели12.511
2026 Технология и дизайн на хляба12.521
2027 Технология и дизайн на сладкарските изделия12.531
1890 Технологии в зърнопреработването и хлебопроизводството12.541
1854 Суровини за хляб, хлебни, сладкарски и макаронени изделия12.551
1859 Теория на хлебопроизводството и сладкарството12.561
1866 Аспирационни уредби и пневматичен транспорт в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост12.571
1869 Технологични функции на подобрителите в хляб, хлебни, сладкарски и макаронени изделия12.581
1868 Аериране на теста и емулсии12.591
2028 Технология на хлебните изделия12.601
2083 Структурен инженеринг на хранителни продукти с програмируеми свойства12.611
2030 Изследователска работа12.621
2031 Структурен инженеринг и дизайн на храни12.631
2084 Специални технологии в зърносъхранението и зърнопреработването12.641
2085 Специални технологии в производството на зърнени храни и фуражи12.651
2086 Аспирационни, пневмотранспортни системи и специално технологично обзавеждане12.661
2087 Технология на функционални храни на зърнена основа и създаване на нов продукт12.671
2088 Инженерна реология и процесно структуриране на хранителни системи12.681
2089 Технологично проектиране12.691
2147 Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия12.701
2161 Технология на зърнените продукти и макаронените изделия12.711
2162 Технология на зърнопреработването12.721
2163 Технология на зърносъхранението12.731
2164 Микробиология, сензорен анализ и технологичен контрол в хлебопроизводството и сладкарството12.741
2205 Стратегически хранителен резерв12.751
2236 Технология на диетични зърнени храни12.921
2191 Технология на виното и високоалкохолните напитки13.011
317 Технология на специалните вина13.031
318 Микробиология на виното и пивото13.041
319 Технология на виното13.051

Страница 12 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив