Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
565 Международна икономика11.451
566 Стратегически мениджмънт11.441
567 Бизнес комуникации и преговори11.071
568 Маркетинг11.031
569 Организационно поведение11.081
570 Управление на индустриалното предприятие20.211
571 Управление на човешките ресурси20.221
572 Икономическа социология20.231
573 Организация на индустриалното производство20.241
574 Бизнес етика20.251
575 Комуникационен мениджмънт20.261
577 Планиране и контрол11.171
578 Логистика и дистрибуция11.051
579 Управление на качеството на индустриалното предприятие11.231
580 Счетоводство20.311
581 Финансов мениджмънт в туризма11.731
582 Реинженеринг на информационни технологии11.461
583 Маркетинг и търговска стратегия11.101
584 Социална психология и туристическо поведение11.111
585 Анализ на стопанската дейност20.361
586 Бизнес комуникации и връзки с обществеността20.371
587 Организация и управление на външно-търговската дейност20.381
588 Борси и борсови операции20.391
589 Предприемачество11.571
590 Стратегически мениджмънт в туризма11.581
591 Реинженеринг11.591
592 Пазарно поведение на индустриалното предприятие20.431
593 Иновационен мениджмънт11.601
594 Управление на проекти20.451
595 Банково обслужване11.611
596 Стандартизация и хранително законодателство11.631
597 Социология и инженерна психология11.641
598 Икономика на фирмата11.161
599 Социална психология и поведение на потребителя11.061
600 Продуктова политика20.511
601 Управление на иновациите11.721
602 Теория на пазарното стопанство11.021
603 Индустриална социология20.541
604 Маркетинг и реклама в туризма20.551
605 Мениджмънт на маркетинга11.301
606 Финансов мениджмънт11.511
607 Организация и управление на масовия туризъм11.661
608 Икономика и управление на предприятията11.291
609 Банки и борсова търговия20.601
610 Инвестиционна политика11.311
611 Международен маркетинг11.431
612 Бизнес преговори11.321
613 Психология на обслужването11.091
614 Анализ и управление на операциите в кетъринга11.701
618 Стопански и финансов контрол11.331

Страница 12 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив