Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
321 Технология на високоалкохолните напитки13.071
322 Енология13.081
323 Технология на спирта и спиртните напитки13.09 М1
324 Технология на шумящите и специални вина13.101
325 Технологично обзавеждане13.11 М1
326 Ампелография13.121
327 Обработка и стабилизиране на вината13.131
328 Органолептичен анализ13.141
329 Енологична физикохимия13.151
330 Масообменни и топлообменни процеси при производството на високоалкохолните напитки и спирта13.16 М1
331 Технология на високоалкохолните напитки и спирта13.171
332 Технологично обзавеждане във винопроизводството13.181
333 Курсово проектиране13.191
334 Учебна практика13.201
335 Преддипломен стаж13.211
336 Дипломен проект/работа13.221
337 Научно изследователска работа със студенти13.231
1683 Индивидуална работа с преподаватели13.241
338 Технология на дестилатите и високоалкохолните напитки13.251
339 Микробиология на виното и високоалкохолните напитки13.261
340 Технологично обзавеждане във винарската промишленост13.271
341 Хигиена и безопасност на напитките13.281
342 Физикохимия на виното13.29 М1
343 Технология на спирта и спиртните напитки13.301
344 Технологично обзавеждане проект13.311
345 Хигиена и безопасност във винопроизводството13.321
346 Лозаро-винарско законодателство13.331
1678 Технологично обзавеждане за специални производства във винарската промишленост13.341
1952 Сезонен преддипломен стаж - вино и високоалкохолни напитки13.351
1852 Основи на винопроизводството13.361
1855 Винопроизводство13.371
1856 Органолептичен анализ на вино и високоалкохолни напитки13.381
1857 Микробиология на винопроизводството13.391
1874 Обработка и стабилизиране на вината13.401
1860 Технология на дестилатните напитки13.411
1861 Спиртопроизводство и спиртни напитки13.421
1875 Технологично обзавеждане на винарската промишленост13.431
1862 Техническо и технологично оптимизиране във винопроизводството13.441
1863 Микробиологичен контрол във винопроизводството13.451
1870 Специални технологии във винопроизводството13.461
1871 Технологичен проект13.471
1949 Изследователска работа - вино и високоалкохолни напитки13.481
2090 Масообменни и топлообменни процеси в технологията на спирта и отпадните продукти13.491
2091 Топлинни процеси в технологията на дестилатните високоалкохолни напитки13.501
2120 Моделиране и прогнозиране на процеси във винопроизводството13.511
2185 Сомелиерство13.521
2186 Специални стилове вино13.531
2188 Бионапитки13.541
2189 Законодателство и сертифициране при производството и търговията с напитки13.551
2190 Автентичност и контрол на напитки13.561

Страница 13 от 32

Общо: 1574

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив