Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
619 Маркетинг на информационните технологии11.401
620 Цени и ценообразуване20.641
622 Производствен мениджмънт11.121
623 Фирмена сигурност11.481
624 Регионална икономика20.651
625 Европейска интеграция11.561
627 Икономика на труда20.661
628 Комплексен реинженеринг11.691
629 Учебна практика11.471
631 Етика20.671
632 Курсов проект (икономика на индустриалното предприятие)20.681
633 Курсов проект (мениджмънт на индустриалното предприятие)11.681
634 Митнически контрол на храните11.261
635 Икономика на информационния бизнес20. 861
636 Организационна диагностика11.181
638 Преддипломен стаж20.701
639 Бизнес икономика11.651
640 Бизнес проектиране11.151
641 Енергийна ефективност и конкурентноспособност11.521
642 Данъчен и митнически контрол11.191
643 Валута и валутни операции11.251
644 Предприемачество в туристическия бизнес11.671
645 Енергиен бизнес11.531
646 Търговия с енергийни ресурси11.541
647 Енергийна сигурност11.551
648 Държавен изпит/дипломна работа20.791
649 Технология и организация на туристическата дейност20. 1051
650 Физика21.011
651 Висша математика21.021
652 Статистика21.031
653 Приложна математика21.041
654 Количествени методи в икономиката21.05 М1
655 Приложна физика21.061
656 Математика – I част21.071
657 Висша математика – I част21.081
658 Висша математика – II част21.091
659 Физика – I част21.101
660 Физика – II част21.111
661 Математика – II част21.121
662 Моделиране на икономическите процеси21.13 М1
663 Моделиране и оптимизиране на технологичните процеси21.141
664 Иконометрия21.151
665 Инженерна графика22.011
666 Техническа механика22.021
667 Машинознание22.031
668 Приложна геометрия и инженерна графика – I част22.041
669 Приложна геометрия и инженерна графика – II част22.051
670 Механика – I част22.061
671 Теоретична механика – I част22.071
672 Теоретична механика - II част22.081

Страница 13 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив