Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1739 Моделиране и оптимизиране на технологичните процеси21.161
2120 Моделиране и прогнозиране на процеси във винопроизводството13.511
1763 Моделиране и симулиране в опаковането28.811
872 Моделиране и симулиране на процеси в хранително вкусовата и биотехнологичната промишленост28.201
2124 Моделиране и симулиране на топло и масообменни процеси24.231
1649 Моделиране и симулиране на топло и масообменни процеси28.731
2043 Моделиране на бизнес процеси23.431
662 Моделиране на икономическите процеси21.13 М1
696 Моделиране на маркетинга23.13 М1
775 Моделиране на процесите в хвп26.171
429 Модифициране състава на тютюневия дим17.14 М1
1696 Молекулярна биология04.121
1887 Молекулярно генетични методи за анализ и контрол18.501
1697 Молекулярно-генетични методи за идентификация на микроорганизми във функционалните храни04.131
2078 Мониторинг и контрол в хладилната верига10.681
698 Мрежови архитектури и технологии23.15 М1
692 Мултимедийни технологии23.09 М1
973 Мултимедия и web дизайн30.491
886 Надеждност на машини, апарати и съоръжения за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост28.341
700 Надежност и сигурност в електронния бизнес23.17 М1
1884 Нанобиотехнологии18.461
2105 Натурална козметика16.381
1725 Научно - техническа информация - представяне и търсене16.421
388 Научно изследователска работа със студенти15.221
361 Научно изследователска работа със студенти14.161
171 Научно изследователска работа със студенти08.171
337 Научно изследователска работа със студенти13.231
22 Научно изследователска работа със студенти02.071
203 Научно изследователска работа със студенти09.181
416 Научно изследователска работа със студенти16.241
471 Научно изследователска работа със студенти18.351
1800 Научно-изследователска работа със студенти11.831
1675 Научно-изследователска работа със студенти31.021
703 Научно-изследователска работа със студенти23.201
1759 Научно-изследователска работа със студенти26.581
288 Научно-изследователска работа със студенти12.221
1614 Научно-изследователска работа със студенти05.291
1816 Научно-изследователска работа със студенти20.801
1760 Научно-изследователска работа със студенти28.701
1631 научно-изследователска работа със студенти30.631
251 Научно-изследователска работа със студенти10.231
1776 Научно-изследователска работа със студенти27.431
437 Научно-изследователска работа със студенти17.221
982 Научно-техническа информация40.061
497 Национални особености в храненето19.211
2118 Неконвенционални тютюневи изделия17.331
134 Немски език07.021
1918 Немски език07.32 - Д1
138 Немски език – I07.071
142 Немски език – II07.131

Страница 13 от 32

Общо: 1586

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив