Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
673 Механика – II част22.091
674 Съпротивление на материалите22.101
675 Машинознание за компютърни системи22.111
676 Машинни елементи22.121
677 Машинни елементи – проект22.131
678 Метрология и измервателна техника22.141
679 Теория на механизмите и машините22.151
680 Техническо документиране22.161
681 Механика с инженерна графика22.171
682 Приложна механика22.181
683 Елементи на финната механика в компютърната техника22.191
684 Информационна техника и технологии23.011
685 Информатика23.021
686 Електронна обработка на данни23.031
687 Статистика23.041
688 Инструментални среди за web – базирани приложения23.05 М1
689 Учебна практика23.06 М1
690 Информационна структура23.07 М1
691 Съвременни технологии в web – програмирането23.08 М1
692 Мултимедийни технологии23.09 М1
693 Интернет маркетинг23.10 М1
694 Информационни технологии за комуникации23.11 М1
695 Електронен бизнес23.12 М1
696 Моделиране на маркетинга23.13 М1
697 Компютърен дизайн на бизнес проекти23.14 М1
698 Мрежови архитектури и технологии23.15 М1
699 Информационни системи за управление в бизнеса23.16 М1
700 Надежност и сигурност в електронния бизнес23.17 М1
701 Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране23.18 М1
702 Информационни технологии за реклама23.19 М1
703 Научно-изследователска работа със студенти23.201
704 Информатика – I част23.211
705 Компютърен дизайн23.221
706 Информатика – II част23.231
707 Приложение на информатиката23.241
708 Компютърни информационни системи в туризма23.251
709 Електронен пазар23.26 М1
710 Информационни системи за управление в туризма23.271
711 Преддипломен стаж23.28 М1
712 Дипломен проект/работа23.291
713 Програмиране и използване на компютри – I част23.301
714 Програмиране и използване на компютри – II част23.311
715 Приложен софтуер в хотелиерството и ресторантьорството23.321
716 Компютърни архитектури23.331
717 Програмиране и използване на компютри23.341
718 Компютърни технологии за бизнеса23.351
719 Компютърни комуникации23.36 М1
720 Приложение на информационни технологии в научното изследване23.40 Д1
721 Процеси и апарати - I част24.011
722 Процеси и апарати – II част24.021

Страница 14 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив