Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
719 Компютърни комуникации23.36 М1
720 Приложение на информационни технологии в научното изследване23.40 Д1
721 Процеси и апарати - I част24.011
722 Процеси и апарати – II част24.021
723 Основни процеси и апарати в ХВП24.031
725 Процеси и апарати – проект24.051
726 Процеси и апарати24.061
727 Основни процеси на индустриалните технологии24.071
728 Процеси и апарати в хвп - проект24.081
729 Процесни характеристики на хранително-вкусови продукти24.091
730 Проектиране на технологични процеси в хранителната индустрия и заведенията за хранене24.101
731 Мембранни процеси24.11 М1
732 Техника за месни и млечни продукти24.121
733 Технологични процеси и обзавеждане в хранителните предприятия24.131
734 Материалознание25.011
735 Приложна електротехника и електроника25.021
736 Електротехника и електроника25.031
737 Електротехнологии25.04 М1
738 Сградна автоматизация25.051
739 Сградна автоматизация – курсов проект25.061
740 Електрозадвижване25.071
741 Електрообзавеждане25.081
742 Теоретична електротехника - I част25.091
743 Теоретична електротехника – II част25.101
744 Електрически машини и апарати25.111
745 Електрически измервания25.121
746 Аналогова схемотехника25.131
747 Полупроводникови елементи25.141
748 Техническа безопасност25.151
749 Импулсна цифрова схемотехника25.161
750 Цифрова схемотехника25.171
751 Енергийна ефективност на електрически, електронни и топлинни съоръжения25.181
752 Възобновяеми енергийни източници25.191
753 Електро- хидро- и пневмо задвижване25.201
754 Електрообзавеждане на топлотехнически системи25.221
755 Векторно управление на електрически машини25.231
756 Токозахранващи устройства25.241
757 Преобразувателна техника25.251
758 Системи за непрекъсваемо електрозахранване25.261
759 Автоматизирани производствени системи25.301
760 Автоматизация26.011
761 Сигнали и системи26.021
762 Основи на автоматиката26.031
763 Теория на управлението I част26.051
764 Теория на управлението II част26.061
765 Измерване на неелектрични величини26.071
766 Микропроцесорна техника26.081
767 Вградени микропроцесори26.091
768 Вградени микропроцесорни системи26.101
769 Компютърни системи за управление26.111

Страница 15 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив