Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1674 Опознавателна практика31.011
2175 Опознавателна практика50.071
241 Оползотворяване на отпадни продукти от преработката на плодове и зеленчуци10.13 М1
1942 Оползотворяване на отпадъците от хранителната индустрия06.551
804 Оптимално и робастно управление26.48 М1
772 Оптимизация и оптимално управление26.141
240 Оптимизация на технологичните линии в консервната промишленост10.12 М1
2123 Оптимизация на хранителните технологии15.401
365 Оптимизиране на технологични енергийни процеси при производството на напитки14.221
636 Организационна диагностика11.181
569 Организационно поведение11.081
1754 Организация и управление на кулинарното производство в туристическите обекти19.921
7 Организация и дейност на контролните лаборатории02.161
1961 Организация и технология на ол инклузив19.1011
2169 Организация и технология на централизирано кулинарно производство19.1201
1793 Организация и управление на алтернативни видове туризъм11.371
479 Организация и управление на бара19.031
587 Организация и управление на външно-търговската дейност20.381
1965 Организация и управление на заведенията за отдих и развлечения19.1061
607 Организация и управление на масовия туризъм11.661
2170 Организация и управление на мероприятия и събития19.1211
1737 Организация и управление на пътни туристически агенции19.881
1990 Организация и управление на ресторантьорството19.1131
2230 Организация и управление на спа и уелбиинг дейности19.1271
1753 Организация и управление на ТАТД19.911
2229 Организация и управление на фитнес дейности19.1231
1991 Организация и управление на хотелиерството19.1141
1651 Организация на извъндомашното хранене19.771
573 Организация на индустриалното производство20.241
929 Организация на компютъра30.051
1994 Организация на мероприятия и събития19.1161
553 Организация на производството в хвп20.041
1843 Организация на сервизната дейност28.951
1989 Организация на столовото и болнично диетично хранене19.1121
1757 Организация на хотелиерството и ресторантьорството19.951
30 Органична химия03.011
1701 Органична химия и микробиология05.231
328 Органолептичен анализ13.141
1856 Органолептичен анализ на вино и високоалкохолни напитки13.381
279 Основи на хлебопроизводството и сладкарството12.131
762 Основи на автоматиката26.031
1883 Основи на биотехнологичните и фармацевтични производства18.451
473 Основи на биотехнологичните производства18.371
2054 Основи на взаимодействието на хранителните продукти с опаковки05.351
1852 Основи на винопроизводството13.361
122 Основи на екологичния мениджмънт06.341
269 Основи на зърнопреработването12.031
564 Основи на индустриалния мениджмънт11.011
942 Основи на компютърната графика и дизайн30.181
960 Основи на комуникациите30.361

Страница 15 от 32

Общо: 1586

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив