Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
1709 Опознавателен стаж09.471
2172 Опознавателна практика50.021
2175 Опознавателна практика50.071
1674 Опознавателна практика31.011
2173 Опознавателна практика50.031
1803 Опознавателна практика11.821
1815 Опознавателна практика20.771
2171 Опознавателна практика50.011
2174 Опознавателна практика50.041
517 Опознавателна практика19.411
241 Оползотворяване на отпадни продукти от преработката на плодове и зеленчуци10.13 М1
1942 Оползотворяване на отпадъците от хранителната индустрия06.551
804 Оптимално и робастно управление26.48 М1
772 Оптимизация и оптимално управление26.141
2256 Оптимизация на длъжностите и подбор на персонала33.011
240 Оптимизация на технологичните линии в консервната промишленост10.12 М1
2123 Оптимизация на хранителните технологии15.401
365 Оптимизиране на технологични енергийни процеси при производството на напитки14.221
636 Организационна диагностика11.181
569 Организационно поведение11.081
1754 Организация и управление на кулинарното производство в туристическите обекти19.921
7 Организация и дейност на контролните лаборатории02.161
1961 Организация и технология на ол инклузив19.1011
2169 Организация и технология на централизирано кулинарно производство19.1201
1793 Организация и управление на алтернативни видове туризъм11.371
479 Организация и управление на бара19.031
587 Организация и управление на външно-търговската дейност20.381
1965 Организация и управление на заведенията за отдих и развлечения19.1061
607 Организация и управление на масовия туризъм11.661
2170 Организация и управление на мероприятия и събития19.1211
1737 Организация и управление на пътни туристически агенции19.881
1990 Организация и управление на ресторантьорството19.1131
2230 Организация и управление на спа и уелбиинг дейности19.1271
1753 Организация и управление на ТАТД19.911
2229 Организация и управление на фитнес дейности19.1231
1991 Организация и управление на хотелиерството19.1141
1651 Организация на извъндомашното хранене19.771
573 Организация на индустриалното производство20.241
929 Организация на компютъра30.051
1994 Организация на мероприятия и събития19.1161
553 Организация на производството в хвп20.041
1843 Организация на сервизната дейност28.951
1989 Организация на столовото и болнично диетично хранене19.1121
1757 Организация на хотелиерството и ресторантьорството19.951
30 Органична химия03.011
1701 Органична химия и микробиология05.231
328 Органолептичен анализ13.141
1856 Органолептичен анализ на вино и високоалкохолни напитки13.381
279 Основи на хлебопроизводството и сладкарството12.131
762 Основи на автоматиката26.031

Страница 15 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив