Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
406 Технология на сапуните, миещите и перилните препарати16.141
407 Технология на модифицираните липиди16.151
408 Технология на ароматичните вещества16.16 М1
409 Изолати от маслодайни и етеричномаслени суровини16.171
410 Проектиране на технологични инсталации и линии16.18 М1
411 Суровинознание16.19 М1
412 Технология на модифицираните липиди16.20 М1
413 Учебна практика16.211
414 Преддипломен стаж16.221
415 Дипломен проект/работа16.231
416 Научно изследователска работа със студенти16.241
1679 Индивидуална работа с преподаватели16.251
1646 Техника за растителни масла16.261
1650 Технология на продуктите от растителен произход16.271
1719 Технологични аспекти при опаковане на хранителните продукти16.281
1720 Системи за контрол и управление на качеството на храни16.291
1722 Технология на фито- и аромапрепарати16.301
1721 Управление на качеството16.311
2099 Дизайн и анализ на липидни продукти16.321
2100 Технология на маслата, парфюмерията и козметиката16.331
2101 Суровинознание на растителни и етерични масла16.341
2102 Технологично обзавеждане за производство на парфюмерийни и козметични препарати16.351
2103 Европейско национално законодателство за производство на нови продукти16.361
2104 Изследователска работа16.371
2105 Натурална козметика16.381
2106 Проект по технологично обзавеждане16.391
1726 Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати16.401
1724 Разработка и защита на дисертационен труд16.411
1725 Научно - техническа информация - представяне и търсене16.421
1723 Методика на научните изследвания16.431
418 Технология на тютюна17.011
419 Стокознание на тютюна17.021
420 Производство и сушене на тютюна17.031
421 Технологично обзавеждане на сушенето и промишлената обработка на тютюна17.041
422 Промишлена обработка на тютюна17.051
423 Технология на тютюневите изделия – I част17.061
424 Транспортна, вентилационна и климатична техника17.071
425 Сензорен анализ на ароматно-вкусовите продукти17.081
426 Технология на тютюневите изделия – II част17.091
427 Технологично обзавеждане на цигареното производство17.101
2107 Технология на тютюна и тютюневите изделия17.111
2108 Системи за транспорт и сушене на тютюна17.121
428 Биохимични основи за формиране качеството на тютюна17.13 М1
429 Модифициране състава на тютюневия дим17.14 М1
430 Тютюнев дим и здравни аспекти на тютюнопушенето17.15 М1
431 Технологично обзавеждане на специалните производства в тютюневата промишленост17.16 М1
432 Технологичен контрол на промишлената обработка и преработка на тютюна17.17 М1
433 Експертна оценка на тютюна17.18 М1
434 Учебна практика17.191
435 Преддипломен стаж17.201

Страница 16 от 32

Общо: 1574

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив