Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
482 Основи на кулинарната технология19.061
49 Основи на кулинарната химия02.221
2204 Основи на международната и националната сигурност31.061
453 Основи на моделиране и мащабиране на биопродуктите18.171
1818 Основи на правото19.991
1811 Основи на правото и нормативно- правната уредба в туризма19.321
126 Основи на проектирането на промишлени сгради06.381
442 Основи на промишлената микробиология18.061
1660 Основи на промишлената топлотехника27.601
1658 Основи на реинженеринг на индустриалното предприятие11.391
555 Основи на управлението20.061
173 Основи на храненето08.211
1936 Основи на храненето19.1001
2130 Основи на храненето и диететиката08.491
927 Основи на цифровите системи30.031
723 Основни процеси и апарати в ХВП24.031
727 Основни процеси на индустриалните технологии24.071
1895 Основни части на обяснителната записка24.151
543 Отопление и вентилация в хотела и ресторанта19.671
818 Отоплителна техника27.081
827 Отоплителна техника – проект27.091
1908 Оформяне на дисертационния труд40.121
89 Охрана на труда06.011
2211 Оценка на въздействието върху околната среда06.701
121 Оценка на въздействието върху околната среда и екологичен одит в хранителната индустрия06.331
1966 Оценка на хранителния прием и статус19.1071
592 Пазарно поведение на индустриалното предприятие20.431
949 Паралелно програмиране30.25 М1
1779 Парогенератори и технологични пещи27.471
204 Патентно дело и хранително законодателство10.421
524 Пешеходен туризъм19.481
577 Планиране и контрол11.171
1915 Планиране и контрол40.201
499 Планиране на кетърингово събитие19.231
862 Подемно- транспортна техника – проект28.101
855 Подемно-транспортна техника28.031
747 Полупроводникови елементи25.141
856 Помпи, компресори и вентилатори28.041
559 Право I част20.101
561 Право II част20.121
1848 Практика27.541
899 Преддипломен стаж28.471
963 Преддипломен стаж30.391
843 Преддипломен стаж/практика27.311
1838 Преддипломен стаж/практика31.031
794 Преддипломен стаж/практика26.361
1899 Преддипломен стаж/практика24.191
2125 Преддипломен стаж/практика27.70
711 Преддипломен стаж23.28 М1
249 Преддипломен стаж10.211

Страница 16 от 32

Общо: 1586

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив