Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
824 Климатизация на въздуха27.141
825 Топло- и масообменни апарати27.531
826 Топло и масообменни апарати – проект27.521
827 Отоплителна техника – проект27.091
828 Топлинна и масообменна техника27.181
829 Изпарителни инсталации27.191
830 Изпарителна техника27.201
831 Топлинни технологични системи27.211
832 Вентилационна техника27.221
833 Топлинни помпи27.231
834 Вторични енергийни източници27.251
835 Енергиен межиджмънт27.241
836 Дестилационна техника27.261
837 Енергийни технологии27.271
838 Алтернативни енергийни източници и технологии27.671
839 Ефективно използване на енергията27.661
840 Специализираща практика27.001
841 Специализираща практика27.301
842 Общо инженерна практика27.291
843 Преддипломен стаж/практика27.311
844 Топлинна и масообменна техника – проект27.341
845 Интензифициране на топло- и масообменни процеси27.351
846 Термична обработка на отпадъци и горивна техника27.361
847 Дипломен проект/работа27.321
848 Енергийна ефективност на ограждащи конструкции и сгради27.381
849 Проектиране на топлинни системи27.391
850 Индивидуална работа с преподаватели27.571
851 Топлинна интеграция и когенерация27.411
852 Промишлена вентилация и обезпрашаване - курсов проект27.421
853 Материалознание28.011
854 Материалознание и технология на металите28.021
855 Подемно-транспортна техника28.031
856 Помпи, компресори и вентилатори28.041
857 Технология на машиностроенето28.051
858 Електро -, хидро и пневмозадвижване28.061
859 Машини и апарати за механична и хидравлична обработка - I част28.071
860 Хладилна техника28.081
861 KAD/KAM системи28.091
862 Подемно- транспортна техника – проект28.101
863 Методология на проектирането28.111
864 Опаковане на хранителни продукти28.121
865 Машини и апарати за механична и хидравлична обработка – II част28.131
866 Автоматизация и роботизация на производството28.141
867 Техническа безопасност28.151
868 Машини и апарати за механична и хидравлична обработка – курсов проект28.161
869 Диагностика и ремонт на машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост28.171
870 Контрол и управление на качеството28.181
871 Технологични поточни линии в хранително вкусовата и биотехнологичната промишленост28.191
872 Моделиране и симулиране на процеси в хранително вкусовата и биотехнологичната промишленост28.201
873 Мембранна техника28.211

Страница 17 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив