Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
436 Дипломен проект/работа17.211
437 Научно-изследователска работа със студенти17.221
1682 Индивидуална работа с преподаватели17.231
2109 Алтернативна използваемост на тютюна17.241
2110 Нормативна рамка на производството и търговията на тютюн и тютюневи изделия17.251
2111 Технологично обзавеждане на промишлената преработка на тютюна17.261
2112 Технология и дизайн на тютюневите изделия I част17.271
2113 Технология и дизайн на тютюневите изделия II част17.281
2114 Специализиран сензорен анализ17.291
2115 Обслужващи системи в тютюневата промишленост17.301
2116 Изследователска работа17.311
2117 Технология и дизайн на специалните производства в тютюневата промишленост17.321
2118 Неконвенционални тютюневи изделия17.331
2119 Проект по технологично обзавеждане17.341
2232 Технологични основи на тютюна и тютюневите изделия17.351
438 Генетика и селекция на микроорганизмите18.011
439 Нискомолекулни биологично-активни вещества18.021
1727 Генетика и селекция на промишлени микроорганизми18.031
440 Ензимология18.041
441 Химия и технология на хранителните среди в биотехнологичните производства18.051
442 Основи на промишлената микробиология18.061
443 Технология на ензимите18.071
444 Технология на микробните белтъчни продукти18.081
445 Технология на антибиотиците18.091
446 Биологично активни вещества от клетъчни култури18.10 М1
447 Ензимни методи за анализ18.111
448 Технология на биопродуктите за растениевъдсвото18.121
449 Технология на хранителни ферментационни продукти18.131
450 Разделяне и анализ на биопродуктите18.141
451 Биотехнологични методи в екологията18.151
452 Технология на витамините18.161
453 Основи на моделиране и мащабиране на биопродуктите18.171
454 Стандартизация и узаконяване на биопродукти18.181
455 Биотехнологични процеси и съоръжения18.191
456 Кинетика и управление на биопроцесите18.201
457 Генетично конструиране на микроорганизмите18.21 М1
458 Биоенергетика18.22 М1
459 Микробиологичен контрол на хранително- вкусови продукти18.23 М1
460 Инженерна ензимология18.24 М1
461 Биопродукти за селското стопанство18.25 М1
462 Микробни популации и асоциации18.26 М1
463 Клетъчна биология18.27 М1
464 Хранителна биотехнология18.281
465 Технологично обзавеждане18.291
1956 Биотехнология на функционалните храни18.301
468 Учебна практика18.321
469 Преддипломен стаж18.331
470 Дипломен проект/работа18.341
471 Научно изследователска работа със студенти18.351
472 Автентичност на храните18.361

Страница 17 от 32

Общо: 1574

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив