Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
809 Регулиране и управление на енергийни процеси26.53 М1
808 Курсов проект по компютърно симулиранне и проектиране26.52 М1
807 Изкуствен интелект26.51 М1
806 Учебна практика по електроника и микропроцесорна техника26.501
805 Динамика и управление на биопроцеси26.49 М1
804 Оптимално и робастно управление26.48 М1
803 Компютърно симулиране и проектиране26.47 М1
802 Анализ и синтез на логически и цифрови системи26.46 М1
801 Експертни системи26.43 М1
800 Многомерни системи26.42 М1
799 Адаптивни системи26.41 М1
798 Курсов проект по техническа диагностика и сигурност на системите за управление26.401
797 Техническа диагностика и сигурност на системите за управление26.39 М1
796 Управление на биотехнологични производства26.38 М1
795 Дипломна работа/проект26.371
794 Преддипломен стаж/практика26.361
793 Курсов проект по интелигентни системи26.351
792 Интелигентни системи26.341
791 Методи за оптимизация26.331
790 Крайни автомати26.321
789 Анализ и разпознаване на образи, изображения и сцени26.311
788 Cad/cam системи26.301
787 Автоматизирано електрозадвижване26.291
786 Курсов проект по автоматизация на технологични процеси26.281
785 Общо-техническа учебна практика26.271
784 Курсов проект по теория на управлението26.261
783 Автоматизация на хладилни , климатични и термопомпени системи26.251
782 Регулиране и управление на топлинни процеси26.241
781 Регулираща и управляваща техника26.231
780 Курсов проект с практикум по ксу26.221
779 Автоматизирано проектиране на системи за автоматизация26.211
778 Автоматизация на производствените процеси в ХВП26.201
777 Компютърно интегрирана процесна техника и технологии26.191
776 Системен анализ26.181
775 Моделиране на процесите в хвп26.171
774 Управление на роботи и машини – автомати26.161
773 Автоматизация на технологични процеси26.151
772 Оптимизация и оптимално управление26.141
771 Идентификация на системи26.131
770 Технически средства за автоматизация26.121
769 Компютърни системи за управление26.111
768 Вградени микропроцесорни системи26.101
767 Вградени микропроцесори26.091
766 Микропроцесорна техника26.081
765 Измерване на неелектрични величини26.071
764 Теория на управлението II част26.061
763 Теория на управлението I част26.051
762 Основи на автоматиката26.031
761 Сигнали и системи26.021
760 Автоматизация26.011

Страница 17 от 32

Общо: 1586

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив