Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
824 Климатизация на въздуха27.141
823 Топлоснабдяване и газоснабдяване27.131
822 Промишлена вентилация и обезпрашаване27.121
821 Сушилна техника27.111
820 Топлообменни апарати – курсов проект27.101
819 Горивна техника и технологии27.051
818 Отоплителна техника27.081
817 Масообменни уредби27.071
816 Топлотехнически измервания и уреди27.061
815 Топлообменни апарати27.041
814 Топло- и масопренасяне27.031
813 Термодинамика27.021
812 Топлотехника27.011
811 Системен анализ26.551
810 Цифрова обработка на сигнали26.541
809 Регулиране и управление на енергийни процеси26.53 М1
808 Курсов проект по компютърно симулиранне и проектиране26.52 М1
807 Изкуствен интелект26.51 М1
806 Учебна практика по електроника и микропроцесорна техника26.501
805 Динамика и управление на биопроцеси26.49 М1
804 Оптимално и робастно управление26.48 М1
803 Компютърно симулиране и проектиране26.47 М1
802 Анализ и синтез на логически и цифрови системи26.46 М1
801 Експертни системи26.43 М1
800 Многомерни системи26.42 М1
799 Адаптивни системи26.41 М1
798 Курсов проект по техническа диагностика и сигурност на системите за управление26.401
797 Техническа диагностика и сигурност на системите за управление26.39 М1
796 Управление на биотехнологични производства26.38 М1
795 Дипломна работа/проект26.371
794 Преддипломен стаж/практика26.361
793 Курсов проект по интелигентни системи26.351
792 Интелигентни системи26.341
791 Методи за оптимизация26.331
790 Крайни автомати26.321
789 Анализ и разпознаване на образи, изображения и сцени26.311
788 Cad/cam системи26.301
787 Автоматизирано електрозадвижване26.291
786 Курсов проект по автоматизация на технологични процеси26.281
785 Общо-техническа учебна практика26.271
784 Курсов проект по теория на управлението26.261
783 Автоматизация на хладилни , климатични и термопомпени системи26.251
782 Регулиране и управление на топлинни процеси26.241
781 Регулираща и управляваща техника26.231
780 Курсов проект с практикум по ксу26.221
779 Автоматизирано проектиране на системи за автоматизация26.211
778 Автоматизация на производствените процеси в ХВП26.201
777 Компютърно интегрирана процесна техника и технологии26.191
776 Системен анализ26.181
775 Моделиране на процесите в хвп26.171

Страница 17 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив