Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
414 Преддипломен стаж16.221
519 Преддипломен стаж19.431
435 Преддипломен стаж17.201
469 Преддипломен стаж18.331
386 Преддипломен стаж15.201
359 Преддипломен стаж14.141
130 Преддипломен стаж06.421
2215 Преддипломен стаж25.311
169 Преддипломен стаж08.151
335 Преддипломен стаж13.211
87 Преддипломен стаж05.281
20 Преддипломен стаж02.051
286 Преддипломен стаж12.201
201 Преддипломен стаж09.161
1788 Преддипломен стаж11.741
638 Преддипломен стаж20.701
47 Преддипломен стаж03.201
1914 Предприемачество40.191
589 Предприемачество11.571
644 Предприемачество в туристическия бизнес11.671
2024 Предприемачество и енергиен мениджмънт11.791
757 Преобразувателна техника25.251
100 Преработка на твърди отпадъци от хранително вкусовата промишленост06.12 М1
715 Приложен софтуер в хотелиерството и ресторантьорството23.321
707 Приложение на информатиката23.241
720 Приложение на информационни технологии в научното изследване23.40 Д1
1906 Приложение на информационни технологии в научното изследване40.101
1886 Приложна биокатализа и биосензори18.491
1935 Приложна биохимия04.201
54 Приложна биохимия и ензимология04.051
668 Приложна геометрия и инженерна графика – I част22.041
669 Приложна геометрия и инженерна графика – II част22.051
735 Приложна електротехника и електроника25.021
653 Приложна математика21.041
682 Приложна механика22.181
655 Приложна физика21.061
1833 Приложна хидродинамика28.881
11 Приложна химична термодинамика01.111
981 Приложни компютърни програми40.051
2239 Приложно програмиране30.731
1885 Пробиотици и микробиомни съобщества18.481
84 Пробиотични функционални храни и напитки05.251
976 Програмиране в интернет среда30.521
717 Програмиране и използване на компютри23.341
713 Програмиране и използване на компютри – I част23.301
714 Програмиране и използване на компютри – II част23.311
2037 Програмиране на машини и системи с ЦПУ28.1061
939 Програмируеми логически контролери30.151
925 Програмни езици30.011
2207 Продоволствена сигурност31.071

Страница 17 от 32

Общо: 1586

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив