Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
874 Опаковъчна техника и технологии28.221
875 Техника за производство на храни и напитки28.231
876 Промишлени хладилници28.241
877 Промишлени хладилници – проект28.251
878 Материалознание - I част28.261
879 Материалознание - II част28.271
880 Механика на флуидите28.281
881 Хладилни машини28.291
882 Управление на качеството28.301
883 Хладилници и хладилни инсталации28.311
884 Технология и техника за печат28.321
885 Технология на апаратостроенето и ремонта28.331
886 Надеждност на машини, апарати и съоръжения за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост28.341
887 Опаковки28.351
888 Изпитване на машини, апарати и съоръжения за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост28.361
889 Хладилници и хладилни инсталации - проект28.371
890 Хладилни съоръжения за бита, търговията и транспорта28.381
891 Дизайн на опаковките28.391
892 Технология на хладилното машиностроене28.401
893 Производство, контрол и рециклиране на опаковките28.411
894 Машиностроителна практика28.421
895 Материалознание и технология на металите – I част28.431
896 Учебна практика по машини и апарати в хранително вкусовата и биотехнологичната промишленост28.441
897 Дипломен проект/работа28.451
898 Системи за контрол и управление на качеството на храни28.461
899 Преддипломен стаж28.471
900 Опаковане и етикитиране на продукти28.481
901 Методи за очистване на въздуха28.491
902 Технологични съоръжения за очистване на въздуха28.501
903 Курсов проект по очистване на въздуха28.51 М1
904 Електро-, хидро- и пневмозадвижване28.521
905 Технологична екипировка28.531
906 Машини с цпу28.541
907 Шприц-, прес- и бласт форми28.551
908 Опаковъчни материали и опаковки за хранителни продукти28.561
909 Технология на хранителното машиностроене28.571
910 Етикeтиране и етикeтир техника28.581
911 Хладилна техника - I част28.591
912 Хладилна техника - II част28.601
913 Хладилна техника – проект28.611
914 Транспортна техника в хранителната индустрия28.621
915 Техника за механична и хидравлична обработка28.631
916 Технология на апаратостроенето и ремонта28.641
917 Компютърно конструиране28.651
918 Машини – автомати28.661
919 Опаковъчни машини и роботи28.671
920 Опаковъчни машини и роботи - проект28.681
921 Управление на индустриалния сервиз28.691
922 Физическо възпитание и спорт29.011
925 Програмни езици30.011

Страница 18 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив