Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
473 Основи на биотехнологичните производства18.371
474 Микробиологична безопасност на храните18.381
475 Безопансност на генетично модифицирани храни18.391
476 Разделяне и анализ на биологично- активни компоненти в храните18.401
1681 Индивидуална работа с преподаватели18.411
1878 Рекомбинантни ДНК - технологии18.421
1879 Имунология18.431
1882 Микробна екология18.441
1883 Основи на биотехнологичните и фармацевтични производства18.451
1884 Нанобиотехнологии18.461
1888 Биоинформатика18.471
1885 Пробиотици и микробиомни съобщества18.481
1886 Приложна биокатализа и биосензори18.491
1887 Молекулярно генетични методи за анализ и контрол18.501
1889 Биотехнология на клетъчните и тъканни култури18.511
1955 Изследователска работа18.521
2136 Биофармацевтични производства18.531
2137 Анализ на фармецевтични продукти18.541
2138 Технологичен проект18.551
2139 Микробиологичен контрол на хранителни и фармацевтични продукти18.561
2209 Безопасност на храните и обществено здраве18.571
2222 Нутригеномика и персонализирано хранене18.581
2224 Биологичноактивни свойства на храните18.591
477 Технология на кулинарната продукция19.011
478 Въведение в туризма19.021
479 Организация и управление на бара19.031
480 Стокознание на храни и напитки19.041
481 Хигиена на храненето19.051
482 Основи на кулинарната технология19.061
483 Маркетинг и реклама в туризма19.071
484 Туристически информационни центрове19.081
485 Туроператорска, агентска и транспортна дейност19.091
486 Технология на продукцията за обществено хранене19.101
1936 Основи на храненето19.1001
1961 Организация и технология на ол инклузив19.1011
1962 Системи за осигуряване на климата в туристическите обекти19.1021
1963 Технологично обзавеждане в болничното и столовото хранене19.1031
1964 Хранене при нарушение на физическото или психическото здраве19.1041
1965 Организация и управление на заведенията за отдих и развлечения19.1061
1966 Оценка на хранителния прием и статус19.1071
1967 Тематични туристически паркове19.1081
1968 Екология, устойчиво развитие и безопасност в туризма19.1091
487 Управление на туризма19.111
1986 Сензорен анализ на храни и напитки19.1101
1988 Маркетинг и реклама в храненето и туризма19.1111
1989 Организация на столовото и болнично диетично хранене19.1121
1990 Организация и управление на ресторантьорството19.1131
1991 Организация и управление на хотелиерството19.1141
1992 Нормативно-правна уредба в туризма и фирмено право19.1151
1994 Организация на мероприятия и събития19.1161

Страница 18 от 32

Общо: 1574

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив