Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
600 Продуктова политика20.511
937 Проект - Обработка на образи и техническо зрение30.131
1633 Проект по вградени микропроцесори30.221
2182 Проект по обектно ориентирано програмиране с използване на Android30.701
2237 Проект по основи на компютърната графика и дизайн30.711
2240 Проект по приложно програмиране30.741
1621 Проект по програмиране в интернет среда30.531
2238 Проект по програмиране с използване на PYTHON30.721
940 Проект по програмируеми логически контролери30.161
2052 Проект по структури от данни и приложни алгоритми30.691
2106 Проект по технологично обзавеждане16.391
2119 Проект по технологично обзавеждане17.341
2148 Проектиране в CAD среда26.601
954 Проектиране и разработка на Windows базирани приложения30.301
952 Проектиране на web – приложения30.281
972 Проектиране на компютърни системи30.481
1846 Проектиране на предприятия28.981
410 Проектиране на технологични инсталации и линии16.18 М1
730 Проектиране на технологични процеси в хранителната индустрия и заведенията за хранене24.101
849 Проектиране на топлинни системи27.391
1775 Проектиране на топлинни системи - проект27.401
1765 Проектиране на хладилни и климатични инсталации28.831
1766 Проектиране на хладилни и климатични инсталации - проект28.841
2150 Проектиране на хладилници и хладилни съоръжения10.711
622 Производствен мениджмънт11.121
1822 Производствена практика11.811
1820 Производствена практика20.561
1731 Производствена практика19.821
420 Производство и сушене на тютюна17.031
893 Производство, контрол и рециклиране на опаковките28.411
94 Промишлен дизайн06.061
308 Промишлена вентилация и обезпрашаване12.421
822 Промишлена вентилация и обезпрашаване27.121
852 Промишлена вентилация и обезпрашаване - курсов проект27.421
422 Промишлена обработка на тютюна17.051
1783 Промишлена топлотехника27.641
90 Промишлени сгради06.021
1780 Промишлени топлинни инсталации27.511
876 Промишлени хладилници28.241
877 Промишлени хладилници – проект28.251
117 Промишлено проектиране на хранително-вкусови предприятия06.291
1732 Проучвания в храненето19.831
1923 Профилиращ курс (изпит по дисциплина, свързана с темата на дисертацията)40.141
726 Процеси и апарати24.061
721 Процеси и апарати - I част24.011
1705 Процеси и апарати в месната и млечната промишленост08.191
224 Процеси и апарати в месната и млечната промишленост09.39 М1
728 Процеси и апарати в хвп - проект24.081
1673 Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост24.041
722 Процеси и апарати – II част24.021

Страница 18 от 32

Общо: 1586

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив