Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
926 Дискретни структури30.021
927 Основи на цифровите системи30.031
928 Анализ и синтез на логически схеми30.041
929 Организация на компютъра30.051
930 Синтез и анализ на алгоритми30.061
931 Компютърна периферия30.071
932 Операционни системи30.081
933 Бази данни30.091
934 Компютърни мрежи30.101
935 Компютърни архитектури30.111
936 Обработка на образи и техническо зрение30.121
937 Проект - Обработка на образи и техническо зрение30.131
938 Вградени микропроцесори30.141
939 Програмируеми логически контролери30.151
940 Проект по програмируеми логически контролери30.161
941 Цифрова обработка на сигнали30.171
942 Основи на компютърната графика и дизайн30.181
943 Обектно-ориентирано програмиране30.191
944 Учебна практика по електроника и микропроцесорна техника30.201
945 Учебна практика по схемотехника30. 211
946 Курсов проект по вградени микропроцесори30. 221
947 Компютърно моделиране30.23 М1
948 Компютърна графика и дизайн - I част30.241
949 Паралелно програмиране30.25 М1
950 Разпределено програмиране30.26 М1
951 Логическо програмиране30.27 М1
952 Проектиране на web – приложения30.281
953 Разработване на MATLAB - приложения30.29 М1
954 Проектиране и разработка на Windows базирани приложения30.301
955 Структура от данни и приложни алгоритмиЗ0.31 М1
956 Комбинаторни алгоритми30.32 М1
957 Операционни среди и офис системи30.331
958 Изкуствен интелект (приложни аспекти)30.34 М1
959 Компютърни методи и средства за обективен анализ на храни30.351
960 Основи на комуникациите30.361
961 Радиокомуникации30.371
962 Телекомуникации30.381
963 Преддипломен стаж30.391
964 Дипломна работа /държавен изпит30.401
965 Компютърно проектиране30.411
966 Сигнали и системи30.421
967 Микропроцесорна техника30.431
968 Управление на електромеханични системи30.441
969 Цифрови системи30.451
970 Компютърни интегрирани системи30.461
971 Суперкомпютърни архитектури и методи за паралелно програмиране30.471
972 Проектиране на компютърни системи30.481
973 Мултимедия и web дизайн30.491
974 Компютърна графика и дизайн - II част30.501
975 Компютърни приложни среди30.511

Страница 19 от 33

Общо: 1601

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив