Забравена парола

Дисциплини

#ИмеШифър
2029 Технологично проектиране на кетърингови предприятия19.1171
2140 Актуални проблеми и политика в храненето19.1181
2231 Изследователски проект/самостоятелно проучване по храни, хранене и диететика19.1191
488 География на туризма19.121
2169 Организация и технология на централизирано кулинарно производство19.1201
2170 Организация и управление на мероприятия и събития19.1211
2221 Хранителен прием и статус19.1221
2229 Организация и управление на фитнес дейности19.1231
2223 Биостатистика в диетологията19.1241
2225 Иновации в хранителната терапия и диетология19.1261
2230 Организация и управление на спа и уелбиинг дейности19.1271
2227 Обществено здраве и хранене при социално значими заболявания19.1281
489 Туристически ресурси19.131
490 Технологично обзавеждане в храненето и туризма19.141
491 Ресторантьорство19.151
492 Хотелиерство19.161
493 Технологичен дизайн19.171
494 Екология и устойчиво развитие в туризма19.181
495 Сензорен анализ19.191
496 Хладилно и търговско обзавеждане19.201
497 Национални особености в храненето19.211
498 Диетично хранене19.221
499 Планиране на кетърингово събитие19.231
500 Специализирани видове туризъм19.241
501 Екология в туризма19.251
502 Инстлации в хотела и ресторанта19.261
503 Хранене и диететика19.271
504 Хранене и социалнозначими заболявания19.281
505 Туристически ресурси в България19.291
506 Създаване на нов продукт в храненето и туризма19.30 М1
507 Управление на качеството в храненето и туризма19.31 М1
1811 Основи на правото и нормативно- правната уредба в туризма19.321
509 Актуални проблеми в храненето и туризма19.331
510 Групов проект/самостоятелно изследване/по избираеми направления19.34 М1
511 Маркетингови проучвания в туризма и храненето19.35 М1
512 Технологично проектиране на хотел-ресторантски комплекси19.36 М1
513 Винен туризъм19.371
514 Екскурзионна дейност и анимация19.381
515 Специализирани видове хранене19.391
516 Системи за централизирано кулинарно производство19.401
517 Опознавателна практика19.411
518 Учебна практика19.421
519 Преддипломен стаж19.431
520 Дипломен проект/работа19.441
521 Нирс19.451
522 Безопасност и сигурност на госта19.461
523 Кулинарна технология19.471
524 Пешеходен туризъм19.481
525 Български фолклор и етнология19.491
526 Селски туризъм19.501

Страница 19 от 32

Общо: 1574

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив